Збірник "Information Technology and Security" (Інформаційні технології та безпека)

Збірник наукових праць “Information Technology and Security” (“Інформаційні технології та безпека”) – друковане наукове видання, засноване Державним закладом "Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" для опублікування основних наукових результатів дисертацій та наукових праць здобувачами наукових ступенів і вчених звань, а також вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр. Після однорічної паузи поновлено з 2015 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 18225-7025P від 30.08.2011.
Рік заснування: 2012.
ISSN (Print): 2411-1031.
Мови видання: українська, російська або англійська (змішаними мовами).
Періодичність: 2 рази на рік.
Галузь науки: технічні.

Категорія читачів: наукові, науково-педагогічні та інженерно-технічні працівники, аспіранти, докторанти, слухачі, студенти та курсанти.

Тематична спрямованість: публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем сучасних інформаційних технологій, інформаційної безпеки, інформаційного протиборства, протидії використанню соціальної інженерії, кібербезпеки та захисту критичних інфраструктур, математичного та комп'ютерного моделювання, захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та мережах (в тому числі з питань захисту персональних даних), менеджменту інформаційної безпеки і ризиків безпеки інформації тощо.