Вісник НТУУ "КПІ". Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження

Вісник НТУУ "Київський політехнічний інститут". Серія: "Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження" публікує статті з проблеми екології, хімічної інженерії, ресурсо- та енергозбереження, хімічного, нафтопереробного, полімерного й силікатного машинобудування. На сайті розміщено інформацію про журнал, анотації статей.

Категорія читачів: науковці, викладачі, аспіранти, студенти.
Періодичність виходу: 2 рази на рік.
Рік заснування: 1982.
ISSN 2306-1626
Фахова реєстрація: постанова президії ВАК України від 14.10.2009 № 1-05/4.
Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.
Періодичність виходу: 2 рази на рік.
Поштова адреса: 03056, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 19