Вісник НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського". Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження є науково-технічним фаховим виданням, адресованим спеціалістам, які цікавляться процесами та технологіями переробки сировини для створення сучасних матеріалів та засобів виробництва найбільш економічно вигідним та екологічно обґрунтованим шляхом.

Авторам рекомендується подавати рукописи англійською або українською мовою.
Категорія читачів: науковці, викладачі, аспіранти, студенти.
Періодичність виходу: 4 рази на рік.
Рік заснування: 1982.
ISSN: 2617-9741 (Print)
ISSN: 2664-1763 (Online)

Журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за такими спеціальностями: 161 Хімічні технології та інженерія; 133 Галузеве машинобудування; 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; 101 Екологія. (відповідно наказам МОНУ №1643 від 28.12.2019р та № 409 від 17.03.2020р).

УВАГА! Особливістю даного електронного видання є можливість доповнення матеріалів статей відеофайлами, що представляють отримані результати в динамічній формі. Візуалізація допомагає спростити сприйняття результатів моделювання динамічних систем, нестаціонарних процесів, зміну форм та трансформацію тіл, а також є корисною при необхідності демонстрації роботи дослідної установки (Приклад). Відеофайли формуються як не обов’язковий додаток до статті з відповідним посиланням в тексті. Порядок формування та розміщення відеофайлів вказані за посиланням "Вимоги до подання" в Керівництво для авторів.

Збірка має індекс DOI та розміщена у реєстрі наукових періодичних видань України асоціації «УРАН» на платформі відкритого доступу Open Journal Systems (OJS) – http://chemengine.kpi.ua/ і містить реферати статей англійською мовою. Електронні копії збірки розміщені на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України».

Збірка індексується у наступних науково-інформаційних базах даних DOAJ, WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, BASE.

Адреса: КПІ ім. Ігоря Сікорського, інженерно-хімічний факультет, каф. автоматизації хімічних виробництв, вул. Політехнічна,35, м. Київ, 03056.
Телефон: (+038-044) 241-96-00