Журнал "Advanced Education" (Новітня освіта)

Журнал "Новітня освіта" (Advanced Education) є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Видання засновано у 2013 році

Галузь та проблематика журналу "Advanced Education": проблеми вищої освіти в Україні та світі: методика викладання іноземної мови, іноземна мова професійного спрямування, іноземна мова для науковців, навчання перекладу, тестування та оцінювання у викладанні іноземної мови, підготовка та навчання викладачів іноземної мови, предметно-мовне інтегративне навчання (CLIL), прикладна лінгвістика; STEAM

ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20038-9838P

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: ESCI (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, CrossRef, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, SprintKnowledge, Google Scholar, BASE, OAJI.

Періодичність: 2 випуска на рік.

Мова видання: англійська