Науковий збірник «Новітня освіта»

Науковий збірник «Новітня освіта» висвітлює результати теоретичних, прикладних та науково-експериментальних досліджень з широкого кола проблем вищої освіти в Україні та світі. Зокрема, розглядаються питання новітніх методів викладання гуманітарних і суспільних дисциплін у вищій школі, запровадження інформаційно-комунікаційних технології в освіті, що призводить до підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Метою журналу є створення середовища обміну інформацією й ідеями та плідної дискусії стосовно наукових здобутків між фахівцями відповідних галузей.

Галузь та проблематика збірника:

  • психолого-педагогічні, методологічні проблеми вищої освіти в Україні та світі;
  • новітні методи викладання гуманітарних і суспільних дисциплін у вищій школі;
  • інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Засновник журналу «Новітня освіта» Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій
Рік заснування: 2013, періодичність: 2 рази на рік
ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20038-9838P
Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська (змішаними мовами)

Журнал «Новітня освіта» індексується в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: ESCI (Web of Science), Index Copernicus (ICV 2014=54,81), WorldCat, Google Scholar, BASE, OAJI, Cite Factor, UIF, Research Bible, I2OR.

Контактна інформації

Адреса редакції: Україна, 03056 Київ-56, пр. Перемоги, 37, корпус 7, кімн.718
Тел.: (044) 204-85-37, (066) 510-76-83
e-mail: kpi-journal[at]ukr.net
сайт: http://ae.fl.kpi.ua