Міжнародний науково-технічний журнал "Системні дослідження та інформаційні технології"

Журнал «Системні дослідження та інформаційні технології» публікує роботи теоретичного і прикладного характеру в широкому спектрі проблем, пов’язаних із системними дослідженнями та інформаційними технологіями.

Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 5261 від 08.07.2001
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 13804-2778 ПР від 17.03.2008 р.
ISSN: 1681-6048
Видавництво та поліграфія ВПК «Політехніка» ВПІ НТУУ «КПІ». 03056, Київ–56, пр. Перемоги, 37, корп. 15.
Телефон редакції: (044) 204-81-44. Факс: (044) 204-81-44
E-mail:

Міжнародний науково-технічний журнал "Системні дослідження та інформаційні технології" видається з 2001 р.
Засновник: Інститут прикладного системного аналізу, НАН України і МОН України. Журнал «Системні дослідження та інформаційні технології» включено до переліку фахових видань ВАК України.

Мова видання – українська, російська, англійська
Передплатний індекс 23918
Періодичність – 4 номери на рік

Головний редактор журналу ― ректор Національного технічного університету України «КПI», директор Інституту прикладного системного аналізу НАН України та Міністерства освіти і науки України, академік НАН України Михайло Захарович Згуровський.

Напрямки або тематика:

 • теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу;
 • теоретичні та прикладні проблеми інформатики;
 • автоматизовані системи управління;
 • прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп'ютерні системи;
 • проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах;
 • теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень;
 • проблемно і функціонально орієнтовані комп'ютерні системи та мережі;
 • методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор;
 • математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем;
 • методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності;
 • евристичні методи та алгоритми в системному аналізі та управлінні;
 • нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень;
 • науково-методичні проблеми в освіті.

Галузі наук за якими журнал є фаховим:

 • технічні