Вісник НТУУ "КПІ". Машинобудування

Збірник наукових праць "Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" серія машинобудування" призначений для знайомлення вчених та науково-технічних фахівців у галузі машинобудування з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукових досягнень та вдосконаленими методами розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій.

"Вісник НТУУ "КПІ". Машинобудування" видається з 1964 р.
Засновник: НТУУ “КПІ”
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ №17906-6756ПР від 17.05.2011р

Мова видання – українська, російська, англійська, німецька (змішаними мовами)
Журнал включено у каталог України.
Періодичність – 3 номери на рік

ISSN 2409-5966 (Online), ISSN 2305-9001 (Print)

Адреса редакції: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, корп. 1
Тел. 236-10-43, 241-76-53
Статті приймаються за адресою: м.Київ, НТУУ "КПІ" проспект Перемоги, 37, 1 корпус, кім. 254, тел. 044 204-95-37

Сайт збірника до 2006-2014 року - http://visnyk-mmi.kpi.ua/

Напрямки або тематика:

  • прогрессивная техника и технологии машиностроения;
  • современные проблемы механики деформируемого тела, обработка материалов давлением;
  • техническая гидроаэромеханика, нетрадиционная гидроаэромеханика

Галузі наук за якими журнал є фаховим:

  • технічні