Вісник НТУУ "КПІ". Гірництво

Вісник НТУУ "КПІ" Гірництво публікує нові результати теоретичних і практичних досліджень в області гірництва, спрямованих на реалізацію промисловими підприємствами різних галузей гірничого виробництва і сприяння підвищенню технологічної та екологічної безпеки, рівня охорони праці, ресурсозберігання і техніко-економічної ефективності в процесі трудової діяльності.

"Вісник НТУУ "КПІ". Гірництво" видається з 1998 р.
Збірник наукових праць (УДК 622(082))
Засновник: НТУУ «КПІ»; ЗАТ «Техновибух».
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 13121-2005 від 11.07.07
Постанова президії ВАК № 1-05/2 від 10.03.10 про включення збірника до нового Переліку наукових фахових видань України
Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, французька, польська, чеська, словацька.
Періодичність – 2 номери на рік

Адреса: вул. Борщагівська, 115, кімн. 203
Тел. 044-585-11-09
Архів журналу з 1999 року: http://miningold.kpi.ua/

Напрямки або тематика:

 • фізичні процеси гірничого виробництва;
 • геотехнологія;
 • гірничі машини та обладнання;
 • електрифікація та автоматизація гірничих робіт;
 • економіка, організація та управління;
 • геоекологія та охорона праці.

Галузі наук за якими журнал є фаховим:

 • технічні
  Основні задачі:
 1. узагальнення та аналіз виробничого досвіду за різними напрямками гірництва;
 2. встановлення закономірностей і залежностей впливу природних і технологічних факторів на фізичний процес та його параметри;
 3. теоретичне обгрунтування і наукове забезпечення комплексу гірничих, будівельних та допоміжних робіт, що здійснюються при видобуванні і переробці корисних копалин (в твердому, рідкому та газоподібному стані) з мінімальними витратами матеріальних і людських ресурсів;
 4. забезпечення можливості ознайомлення з новими науковими і практичними результатами в гірництві, а також безпосередньої участі в публікаціях вчених, викладачів, аспірантів, студентів гірничих спеціальностей і спеціалістів гірничовидобувних підприємств