Збірник наукових праць "Економічний вісник НТУУ КПІ"

Збірник наукових праць "Економічний вісник НТУУ "КПІ" призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки та бізнесу.

Збірник наукових праць "Економічний вісник НТУУ "КПІ" видається з 2004 р.
Засновник: НТУУ “КПІ”
Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 8578 від 24.03.2004

Фахова реєстрація у ВАК України: Постановою ВАК України за № 2-05/1 від 19 січня 2006 року збірник наукових праць включено до переліку фахових видань.Постановою ВАК України за № 1-05/4 від 26 травня 2010 року збірник наукових праць включено до оновленого переліку фахових видань

Адреса редакції: 03056, Київ-56, вул. Політехнічна, 16, корп. 1, кімн. 237.
Тел. (044) 204-81-73
Е-mail: o.zozulyov[at]kpi.ua
З 2015 року "Економічний вісник НТУУ "КПІ" публікується на сайті http://ev.fmm.kpi.ua
Матеріали 2004-2014 років опубліковані на сайті http://economy.kpi.ua
ISSN 2307-5651

Мова видання – українська, російська, англійська
Періодичність – 1 номер на рік

Фаховість, категорія: Б
Спеціальності: 051, 073, 075
Головний редактор: Гавриш Олег Анатолійович

Напрямки або тематика:

 • державне управління;
 • економічна теорія;
 • економіка галузей промисловості;
 • економіка підприємства та управління виробництвом;
 • маркетинг;
 • менеджмент організацій;
 • міжнародна економіка;
 • економіко-математичне моделювання бізнесових процесів;
 • технології як фактор економічного зростання;
 • інноваційно-інвестиційні процеси.
 • проблеми сталого розвитку