Збірник наукових праць "Сторінки історії"

Збірник наукових праць «Сторінки історії» кафедри історії НТУУ "КПІ" публікує наукові розвідки, присвячені малодослідженим проблемам громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу. Розрахований на викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією України.

Головна мета видання: сприяння розвитку української історичної науки та впровадження її досягнень у навчальний процес з підготовки висококваліфікованих істориків.

Рік заснування: 1989
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5860 від 12 лютого 2002
Періодичність: Двічі на рік
Проблематика: Історія України, Історія української культури, Історія науки і техніки
ISSN (print): № 2307-5244
ISSN (online): № 2411-0647
Мова видання: Українська, російська, англійська
Поштова адреса: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут", кафедра історії факультету соціології і права, просп. Перемоги, 37, Kиїв, Україна, 03056. Тел.: (044) 204-90-23