[з 01.02.2020] КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує на підготовчі курси!

Інститут моніторингу якості освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (ІМЯО КПІ ім. Ігоря Сікорського) оголошує набір слухачів на підготовчі «Інтенсив-курси» та «модульні експрес-курси» на 2019-2020 навчальний рік (Ліцензія МОН України: Серія АЕ №527265 від 09.09.2014р.)

Підготовчі курси КПІ ім. Ігоря Сікорського традиційно вважаються одними з найкращих в Україні. Цьому сприяє в першу чергу постійна увага та роль, що відводиться підготовчим курсам керівництвом університету. Впродовж останніх двадцятивосьми років підготовчі курси були і залишаються основним джерелом поповнення студентських лав університету найбільш підготовленою, талановитою та обдарованою молоддю.

Серед слухачів підготовчих курсів постійно ведеться ґрунтовна професійно-орієнтаційна робота, яка дозволяє їм прийняти усвідомлене рішення при виборі своєї майбутньої професії. До цієї роботи залучені кафедри, факультети, інститути та наукові підрозділи університету, а також представники вітчизняних та зарубіжних провідних фірм, організацій, установ, підприємств.

Впродовж усіх років пошук та відбір талановитої учнівської молоді для подальшого навчання в університеті ІМЯО КПІ ім. Ігоря Сікорського проводить в тісній співпраці з провідними ліцеями, гімназіями, школами міста Києва та регіонів України.

1. Організація навчального процесу

 • Набір на підготовчі курси ІМЯО КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється в межах затвердженого ліцензійного обсягу.
 • Початок занять: з 03 лютого, в міру комплектації навчальних груп.
 • Заняття проводяться в навчальних групах на базі університету.
 • Навчання здійснюється з чотирьох конкурсних предметів, що відповідають вибраному слухачами напряму підготовки.
 • Згідно ліцензії, підготовка здійснюється з наступних предметів:
  Математика, Фізика, Англійська мова, Українська мова та література.
 • «Інтенсив-курс»:  початок занять з 3 лютого по 31 травня 2020 р. Курс одного предмета -        56 академічних годин. Заняття проходять по буднях.
 • Модульний експрес-курс «Фінальна підготовка до ЗНО»: початок занять з 15 квітня по 28 травня 2020 р. (7 днів). Курс одного предмета - 28 академічних годин.
 • До роботи на підготовчих курсах залучені провідні викладачі університету, які мають багаторічний досвід роботи в системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Методичне та програмне забезпечення роботи підготовчих курсів дозволяє оптимально синхронізувати протягом навчального року два взаємопов’язаних процеси: поглиблену підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та приведення рівня знань слухачів з фундаментальних дисциплін до рівня вимог університетських програм.
 • Навчання платне. Оплата здійснюється відповідно до затверджених кошторисів. 

Блок схема курси 2 півріччя 2020

2. Атестація слухачів

 • По закінченні «Інтенсив-курсу» (з трьох предметів) слухач отримує Сертифікат з його підсумковим рейтингом, який є інтегральним показником якості його знань з трьох програмних конкурсних предметів. Цей показник формується впродовж всього терміну навчання, як результат постійного моніторингу Центром тестування та моніторингу знань КПІ ім. Ігоря Сікорського всіх видів навчальних досягнень слухача.
 • Основним видом самостійної роботи слухача підготовчих курсів впродовж навчального року є виконання та захист ним циклу індивідуальних атестаційних робіт (ІАР) з кожного предмету.
 • Очний контроль якості знань слухача з усіх предметів здійснюється у формі підсумкових атестаційних контрольних робіт (ПАКР).
 • На основі отриманого підсумкового рейтингу при вступі на інженерно-технічні напрями підготовки слухачеві додаються додаткові бали (згідно Умов прийому до ВНЗ України).

3. Порядок зарахування на підготовчі курси

Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 16, кімната 125, кімната 129, кімната 127/4

При собі необхідно мати:

 • слухачу: 2 фото (3 х 4), ксерокопію паспорта (ксерокопію свідоцтва про народження), ксерокопію витягу про реєстрацію місця проживання та ксерокопію ідентифікаційного номеру.
 • батькам: ксерокопію паспорта та ксерокопію ідентифікаційного номеру для укладання договору з КПІ ім. Ігоря Сікорського. Якщо паспорт у вигляді ID-картки, то додатково подати ксерокопію витягу про реєстрацію місця проживання.
 • Телефони для довідок: (044) 204 – 90 – 53; (063) 955-08-46; (063) 514-32-52; (097) 710–14–58;  (097) 628-06-22 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 19:00; субота з 10:00 до 16:00