Наукові вісті КПІ

Міжнародний науково-технічний журнал Наукові вісті КПІ заснований у 1997 році. Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23144-12984ПР від 07 серпня 2017 року.

ISSN 2617-5509 (друкована версія)

ISSN 2663-7472 (електронна версія)

Редакційна рада журналу приймає до розгляду оглядові та оригінальні наукові статті за такими напрямами: електроніка, радіотехніка та телекомунікації; енергетика та енергогенеруючі технології; інформаційні технології, системний аналіз та керування; матеріалознавство та машинобудування; приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка; проблеми енергозбереження.

Згідно з наказами МОН України № 1643 від 28.12.2019 та № 409 від 17.03.2020 журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України з технічних наук (спеціальності – 113 Прикладна математика, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології, 123 Комп'ютерна інженерія, 124 Системний аналіз, 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 142 Енергетичне машинобудування, 143 Атомна енергетика, 144 Теплоенергетика, 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 161 Хімічні технології та інженерія, 171 Електроніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка).

Журнал включено до таких баз даних: DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, WorldCat, J-Gate, Google Scholar, OpenAIRE, Ulrich's periods Directory, BASE, Miar, WCOSJ.

Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік.
Мова видання: українська, англійська.

Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Адреса редакції: 03056, м Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 193-Б та 259.
E-mail: n.visti@kpi.ua
Тел.: +38(044)204-91-23; +38(044)204-94-53
Архів журналу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2163