Міжнародний науково-технічний журнал «KPI Science News» (до номеру 1-2018 виходив під назвою «Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» , ISSN 1810-0546) заснованийу в 1997 році.

У журналі публікуються лише нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які раніше не публікувалися в інших наукових виданнях України та за кордоном.

Основні категорії наукових праць журналу: Методологія інженерії; Інженерні методи; Інженерні моделі; Системи, процеси та технології системотехнічної та політехнічної техніки.

Статті на тему «Системи та політехніка» в журналі «Наукові вісті КПІ» публікуються за напрямками основних категорій, відповідно до тематичних рубрик таких галузей знань, як: Математика і статистика, Машинобудування, Електротехніка, Інформаційні технології, Автоматика та приладобудування. виготовлення, електроніка та телекомунікації, хімічна та біологічна інженерія, виробництво та технології, військові науки, національна безпека, охорона державного кордону.

Відповідно до наказу МОН України від 28.12.2019 р. 1643 – спеціалізований журнал з технічних наук (спеціальності – 113, 121, 122, 123, 124, 141, 142, 143, 144, 151, 161, 171, 172).

Журнал включено до таких баз даних: DOAJ, EBSCO, WorldCat, J-Gate, OpenAIRE, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, Miar, WCOSJ.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

мова повного тексту: українська, англійська.