Наукові вісті КПІ

Міжнародний науково-технічний журнал Наукові вісті КПІ заснований у 1997 році. Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23144-12984ПР від 07 серпня 2017 року.

ISSN 2617-5509 (друкована версія)

ISSN 2663-7472 (електронна версія)

Базові категорії наукових праць журналу: Методологія інженерії, Методи інженерії, Моделі інженерії, Системи, процеси і технології системної та політехнічної інженерії.

Статті з проблематики системної і політехнічної інженерії в журналі «KPI Science News» друкуються за напрямами базових категорій, за тематичними рубриками таких галузей знань: Математика та статистика, Механічна інженерія, Електрична інженерія, Інформаційні технології, Автоматизація та приладобудування, Електроніка та телекомунікації, Хімічна та біоінженерія, Виробництво та технології, Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону.

Журнал включено до таких баз даних: DOAJ, EBSCO, WorldCat, J-Gate, OpenAIRE, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, Miar, WCOSJ.

Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік.
Мова видання: українська, англійська.

Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Адреса редакції: 03056, м Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 193-Б та 259.
E-mail: n.visti@kpi.ua
Тел.: +38(044)204-91-23; +38(044)204-94-53
Архів журналу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2163