Сайти журналів, електронних бібліотек

Наукові вісті КПІ

Міжнародний науково-технічний журнал Наукові вісті КПІ заснований у 1997 році. Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Збірник "Information Technology and Security" (Інформаційні технології та безпека)

Збірник наукових праць “Information Technology and Security” (“Інформаційні технології та безпека”) – друковане наукове видання, засноване Державним закладом "Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" для

Збірник наукових праць "Сучасні проблеми економіки і підприємництво"

Збірник наукових праць створено у 2006 році на базі Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки" як можливість апробувати результати своїх досліджень студентами економічних спеціальностей НТУУ "КПІ".

Вісник НТУУ "КПІ". Філологія. Педагогіка

Науковий журнал Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» серія: філологія. Педагогіка, створений у 2012 році, двічі на рік публікує результати наукових досліджень вчених, аспірантів та здобувачів. ISSN 2410-8278 (Online), ISSN 2307-1591 (Print)

Збірник наукових праць "Сторінки історії"

Збірник наукових праць «Сторінки історії» кафедри історії НТУУ "КПІ" публікує наукові розвідки, присвячені малодослідженим проблемам громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу.

Збірник наукових праць "Дослідження з історії техніки"

Збірник наукових праць "Дослідження з історії техніки" видається Державним політехнічним музеєм при Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" з залученням науковців вузів України, установ НАНУ та інших організацій.

Журнал “Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті”

«Вода та водоочисні технології. Науково-технічні вісті» - журнал для наукових та технічних спеціалістів водної та суміжною з нею галузей науки і техніки, а також студентів, аспірантів та викладачів ВУЗів.

Збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і управління"

Збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і управління" публікує результати наукових досліджень студентів та аспіратів, що навчаються на факультеті соціології і права, в галузі економіки.