Сайти журналів, електронних бібліотек

Наукові вісті КПІ

Міжнародний науково-технічний журнал Наукові вісті КПІ заснований у 1997 році. Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Міжнародний науковий журнал “Mathematics in Modern Technical University” (Математика в сучасному технічному університеті)

Міжнародний науковий журнал “Mathematics in Modern Technical University” (Математика в сучасному технічному університеті) є рецензованим електронним виданням відкритого доступу, читачі якого щойно після публікації випуску мають безплатний доступ до статей.

Журнал "Advanced Linguistics" (Новітня лінгвістика)

"Новітня лінгвістика" є міжнародним рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Рік заснування: 2017 (Журнал є правонаступником Вісника НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»: Філологія. Педагогіка.)

Збірник "Information Technology and Security" (Інформаційні технології та безпека)

Збірник наукових праць “Information Technology and Security” (“Інформаційні технології та безпека”) – друковане наукове видання, засноване Державним закладом "Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" для

Збірник наукових праць "Сучасні проблеми економіки і підприємництво"

Збірник наукових праць створено у 2006 році на базі Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки" як можливість апробувати результати своїх досліджень студентами економічних спеціальностей НТУУ "КПІ".

Вісник НТУУ "КПІ". Філологія. Педагогіка

Науковий журнал Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» серія: філологія. Педагогіка, створений у 2012 році, двічі на рік публікує результати наукових досліджень вчених, аспірантів та здобувачів. ISSN 2410-8278 (Online), ISSN 2307-1591 (Print)

Збірник наукових праць "Сторінки історії"

Збірник наукових праць «Сторінки історії» кафедри історії публікує наукові розвідки, присвячені малодослідженим проблемам громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу.