Збірник наукових праць "Дослідження з історії техніки"

Збірник наукових праць "Дослідження з історії техніки" видається з 2002 р.

03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 6, кімната 2-36
Тел. 204-92-74
E-mail: museum[at]kpi.ua
ISSN 2079-2999

Мова видання – українська, російська
Періодичність – 2 номери на рік
Постановою президії ВАК України від 06.10.2010 року № 1–05/6 збірник включено до переліку наукових фахових видань з історичних наук.
Свідоцтво про державну реєстрацію видання: серія КВ № 1540–3982 Р від 19.06.2009

Збірник видається Державним політехнічним музеєм при Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" з залученням науковців вузів України, установ НАНУ та інших організацій.

Напрямки або тематика:

  • Дослідження з історії техніки: проблеми методології;
  • вивчення історії техніки;
  • розвиток технічних ідей;
  • технічні досягнення минулого;
  • історія галузей і підприємств;
  • наукові товариства, школи, зв'язки;
  • видатні інженери;
  • пам'ятки техніки;
  • наукові публікації.

Галузі наук за якими журнал є фаховим:

  • історичні