Телеміст із Штаб-квартирою НАТО

25 квітня 2012 р. із зали засідань Вченої ради відбувся телеміст із Штаб-квартирою НАТО. У його роботі з української сторони взяли участь провідні науковці Київської політехніки, представники адміністрації, зокрема проф. Б.А.Циганок – керівник управління міжнародних зв'язків, проф.

Конференція з прикладної геометрії та дизайну

На кафедрі нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки фізико-математичного факультету 15-16 травня 2012 року відбулась І Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Прикладна геометрія, дизайн та інноваційна діяльність".

Інтернет-олімпіада з англійської мови 2012 року

У квітні 2012 р. кафедра англійської мови технічного спрямування №1 взяла участь в організації I Міжнародної інтернет-олімпіади з англійської мови серед студентів технічних спеціальностей, започаткованої з метою зацікавлення студентів  вивченням іноземної мови та виявлення обдарованих слухачів для участі в міжнародних науково-освітніх заходах. Змагання було проведено в рамках співпраці між НТУУ "КПІ", Національним дослідницьким Томським політехнічним інститутом (Росія) та Полоцьким державним університетом (Білорусь).

Керамічні паливні комірки

Перша в Україні школа-семінар Інституту передових студій НАТО зі спеціальним курсом лекцій "Керамічні паливні комірки" пройшла з 17 по 27 квітня. Її зорганізували й провели інженерно-фізичний факультет НТУУ  "КПІ", Інститут проблем матеріалознавства НАН України та Університет м.

Біржова Універсіада – набуваємо досвіду

Фондовий ринок існує понад 200 років. Він надав змогу найбільш успішним компаніям здійснити технологічні революції без залучення банківського капіталу. Надбання цих революцій останніх десятиліть – стільниковий зв'язок, пошукові Інтернет-технології, комп'ютерна техніка тощо.

Працюєш сьогодні, результат – завтра [іменна стипендія імені Миколи Амосова]

Щороку у кожного студента є шанс почати все ще раз, як кажуть "з нуля". І це стосується не тільки академічної успішності, а й сприйняття себе як особистості. Навіть для першокурсників не секрет, що від того, як попрацюєш семестр, залежить і стипендія на наступний семестр, і ставлення викладачів.

X міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Історія розвитку науки, техніки та освіти»

19 квітня 2012 р. в Науково-технічній бібліотеці НТУУ "КПІ" ім. Г.І. Денисенка відбулася X Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Історія розвитку науки, техніки та освіти" на тему: "Наукові та науково-технічні школи".

Кафедра фізико-хімічних основ технології металів - наймолодша на інженерно-фізичному факультеті

Кафедра фізико-хімічних основ технології металів (ФХОТМ) – наймолодша на інженерно-фізичному факультеті (ІФФ) НТУУ "КПІ" – організована в травні 1977 р.(наказ № 64-1 від 21.05.1977 р.). Ініціатором організації кафедри був тодішній декан факультету Д.Ф. Чернега.