З нагоди 50-річчя приладобудівного факультету 24-25 квітня 2012 р. в НТУУ "КПІ" було проведено дві наукові конференції: XI Міжнародну науково-технічну конференцію "Приладобудування-2012: стан і перспективи" й V Науково-практичну конференцію студентів та аспірантів "Погляд у майбутнє приладобудування". Вони зібрали широке коло фахівців у галузі приладобудування: 412 представників 67 промислових підприємств, академічних, навчальних та галузевих дослідницьких установ з 22 міст України, Російської Федерації, Республіки Узбекистан, Республіки Білорусь, США, Японії та ін.

Науковці розглядали питання, що стосувалися теорії та практики навігаційних приладів і систем, систем керування й діагностики; оптичних та оптико-електронних приладів і систем; процесів виготовлення приладів, методів і засобів їх контролю; інформаційних технологій, теорії й проектування систем вимірювання механічних величин, мікро- і нанопристроїв; аналітичного та екологічного приладобудування; біомедичного приладобудування та технологій; неруйнівного контролю, технічної та медичної діагностики; інформаційно-вимірювальних систем в енергозбереженні.

З вітальними словами до учасників конференції звернулися декан факультету д.т.н., проф. Г.С.Тимчик; Тору Аокі,  Університет Шидзуока (Японія); Акифумі Каіке, ANSeeN Inc. (Японія); Володимир Гнатюк – с.н.с. Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова (він також виступив з доповіддю,  яка викликала жваве обговорення).

У роботі конференції взяв участь та виступив з доповіддю директор Всеукраїнського НДІ аналітичного приладобудування О.А.Дашковський. Він відзначив важливість роботи конференції для впровадження ефективних інформаційних рішень у виробництво. У своїй доповіді проф. С.П.Сітько, директор заснованого ним Інституту фізики живого,  відзначив практичну реалізацію ідей квантової медицини і фізики живого, впроваджених українськими ученими.

Із заключною доповіддю "Внесок приладобудівного факультету НТУУ "КПІ" в підготовку наукових та інженерних кадрів" виступив декан ПБФ проф. Г.С.Тимчик.  Він відмітив, що факультет упевнено дивиться в майбутнє і зустрічає своє 50-ліття новими успіхами в підготовці фахівців і науковій діяльності.

На секційних засіданнях виступили провідні науковці вищих навчальних закладів України, доповідачі від конструкторських бюро і виробничих фірм, аспіранти, магістранти і студенти. За підсумками роботи конференцій видано 2 збірники тез доповідей: відповідно 227 і 257 праць за результатами наукових та практичних досліджень з актуальних проблем приладобудування. Усі переможці конференції нагороджені грамотами.

 Ірина Діордіца, асистент ПБФ