У книжці «Київська політехніка: початок історії» описано передумови, обставини створення та особливості роботи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в перші роки його існування, а також викладено відомості про деяких видатних організаторів вищої освіти, науковців та інженерів, які працювали або навчалися в стінах цього вишу на початку його історії. У додатках представлено репринти першого Статуту КПІ, Положення про його діяльність та Правил для студентів.

Варто зауважити, що історичні уроки заснування Київської політехніки, особливо в частині налагодження взаємодії держави з представниками великого капіталу можуть бути надзвичайно корисними й сьогодні. Цікавими і повчальними є й приклади організації навчання і самостійної роботи студентів та їхньої активності в інших сферах суспільного життя, а також розповідь про те, як на початку ХХ століття розв’язувалися їхні побутові проблеми тощо.

Сподіваємося, книжка буде цікавою не лише для студентів, викладачів та фахівців з історії науки і техніки, але й для широкого кола читачів.

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31458

Київська політехніка: початок історії