Кафедра фізико-хімічних основ технології металів (ФХОТМ) – наймолодша на інженерно-фізичному факультеті (ІФФ) НТУУ "КПІ" – організована в травні 1977 р.(наказ № 64-1 від 21.05.1977 р.). Ініціатором організації кафедри був тодішній декан факультету Д.Ф. Чернега.

Його пропозиція була активно підтримана ректором інституту членом-кореспондентом АН УРСР Г.І. Денисенко і проректорами М.С. Ільченком і І.Х. Трушем.

Згоду працювати на цій кафедрі і активну допомогу у її становленні надали співробітники кафедри ливарного виробництва чорних і кольорових металів доцент В.К.Ларін і старший викладач М.І.Прилуцький.

Головним завданням кафедри було підвищення теоретичної і практичної підготовки студентів усіх спеціальностей факультету в галузі металургії чорних і кольорових металів, тому можна вважати, що спочатку кафедра стала правонаступницею започаткованих у 1944 р. кафедр металургійного факультету: металургії чавуну і теорії металургійних процесів, металургії сталі і заводських печей, які були реформовані в 1958 р. у зв'язку з припиненням підготовки інженерів за спеціальністю "Металургія чорних металів".

У 1980 р. згідно з наказом міністра вищої і середньої спеціальної освіти СРСР В.П.Єлютіна на кафедрі розпочато підготовку інженерів за спеціалізацією "Спеціальна електрометалургія" спеціальності "Ливарне виробництво чорних і кольорових металів".

У 1997 р. за підтримки ректора НТУУ "КПІ" академіка  НАН України М.З.Згуровського на кафедрі ФХОТМ було вперше у світі відкрито самостійну спеціальність "Спеціальна металургія" (СМ).

З наукових і навчальних напрямків діяльності кафедра підтримує тісні контакти з 6 інститутами матеріалознавчого напряму НАН України: Інститутом електрозварювання ім.Є.О.Патона, Фізико-технологічним інститутом металів і сплавів, Інститутом металофізики ім.Г.В.Курдюмова, Інститутом проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича, Інститутом надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля, Інститутом газу.

Під час навчання всі студенти 4-6 курсів беруть активну участь у науково-дослідній роботі, що дає можливість кращим з них отримати диплом магістра, а також рекомендацію для вступу до аспірантури при кафедрі або при інститутах НАН України. 

Висока якість навчання базується на відомій педагогічній і науковій  школі та традиціях, що склалися на кафедрі і факультеті.

У навчальному процесі кафедри беруть участь учені академічних інститутів і державних організацій: академік НАН України В.І.Дубодєлов, професори С.Г.Грищенко, С.В.Ладохін, Б.І.Медовар, В.О.Шаповалов, О.В.Середенко, к.т.н. М.С.Горюк.

Шість співробітників кафедри захистили докторські дисертації: О.М.Бялік,В.К.Ларін, А.П.Сьомік, В.С.Богушевський, К.В.Михаленков, В.Г.Могилатенко. На кафедрі була підготовлена і успішно пройшла захист докторська дисертація громадянина Польщі С.Борковського. У 2012 р. докторську дисертацію буде захищати докторант С.В.Скрипник. 

Двадцять два аспіранти кафедри захистили кандидатські дисертації, із них два іноземці.

Три співробітники кафедри працювали деканами ІФФ: Д.Ф.Чернега, А.П.Сьомік, О.М.Бялік.

Три співробітники кафедри були рекомендовані завідувачами кафедр факультету: А.П.Сьомік, О.М.Бялік, В.Г.Могилатенко.

Кафедра активно працює з керівництвом металургійних комбінатів в Маріуполі і Запоріжжі. Завдяки їх фінансовій допомозі кожного року студенти кафедри на цих комбінатах проходять навчальну практику. Особлива подяка Володимиру Семеновичу Бойку, генеральному директору Публічного акціонерного товариства (ПАТ) Маріупольського металургійного комбінату ім.Ілліча.

На кафедрі проведено 12 наукових конференцій під назвою "Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра" (із них 4 міжнародних) за активною участю студентів  і публікацією змісту їх доповідей.

Опубліковано 6 підручників, 2 навчальних посібники, довідник, 8 монографій, "Атлас плавильних установок спецелектрометалургії" (3 розділи), понад 40 методичних посібників, близько 2000 наукових статей у збірниках праць наукових конференцій і технічних журналах.

Співробітники кафедри 9 разів ставали лауреатами конкурсів НТУУ "КПІ".

Після кожної екзаменаційної сесії студентам-відмінникам призначається іменна стипендія видатних учених: І.П.Бардіна, К.І.Ващенка, В.І.Явойського, А.П.Сьоміка.

Кількість випускників кафедри – 845, із них 130 магістрів денної форми навчання і 715 спеціалістів денної і заочної форм навчання, а також 597 бакалаврів. Багато випускників отримали направлення в академічні інститути, де вступили до аспірантури і захистили кандидатські дисертації.

Серед випускників кафедри (починаючи з 1985 року) за неповними даними близько 30 кандидатів технічних наук, 2 доктори технічних наук, 3 доктори філософії (захистили дисертації в Японії і Німеччині).

Доктори технічних наук: К.В.Михаленков, О.В.Чернець. Кандидати технічних наук: В.О.Березос, О.П.Гнатушенко, М.С.Горюк, А.С.Гладков, Г.Г.Зак, М.І.Куріленко, О.М.Калинюк, К.В.Михаленков, С.М.Науменко, Г.О.Петрищева, В.М.Рибак, Ю.Є.Рудой, В.Н.Свердун, О.В.Середенко, М.А.Слажнєв, Ю.П.Скоробагатько, В.Ю.Сухенко, Ю.В.Фальченко, О.В.Чернець, О.О.Ясинська.

За філософським напрямом кандидатську дисертацію захистив І.В.Девтеров на факультеті соціології і права НТУУ "КПІ" і готується до захисту докторської дисертації. Диплом кандидата економічних наук отримав В.Б. Гордон.

Успішно працюють над докторськими дисертаціями В.О.Березос, М.С.Горюк, М.Н.Слажнєв, Ю.В.Фальченко.

За кордоном захистили дисертації на ступінь доктора філософії випускники: Ю.Скринський – у Німеччині, працює там директором електричного сталеливарного заводу; С.В.Гнилоскуренко – в Японії, працює завідувачем відділу перспективного розвитку та трансферу наукових розробок Фізико-технологічного інституту металів і сплавів НАН України; Р.А.Сергієнко –  в Японії, працює теж у ФТІМС; О.Л.Гольдберг захистив магістерську дисертацію в США, працює в Естонії членом правління компанії "Балтійська фінансова компанія" (БФК).

Т.І.Литовченко – головний редактор журналу "РоботодавецЬ", нагороджений орденом Архістратига Михаїла V ступеня  і медаллю "20 років незалежності України".

Випускники кафедри Г.Г.Зак, Ю.А.Литвинюк працюють по спеціальності за кордоном, В.О.Усович навчається в аспірантурі в Німеччині. Студентка В.Бойко навчається в магістратурі в Німеччині.

Підготовлені до захисту кандидатські дисертації Д.В.Іванченка, К.О.Сергеєвої. В аспірантурі кафедри і НДІ НАН України навчаються 16 випускників.

Випускники кафедри працюють директорами, головними інженерами і металургами, керівниками відділів і цехів промислових підприємств, а також  в державних організаціях, в академічних інститутах матеріалознавчого напряму, викладачами в навчальних закладах.

О.Д.Піскун – директор дочірнього підприємства "ЛК-металургія" акціонерного товариства "Завод "Ленінська кузня"; А.В.Аданчук – головний металург на підприємстві "Мотордеталь" м.Конотоп; Ю.П.Ленда – головний інженер на підприємстві в Броварах; О.Ф.Коляда – майстер зміни виробничого цеху науково-виробничого центру "Титан" ІЕЗ ім.Є.О.Патона НАН України.

Основні напрями і результати наукової роботи:

  • електрошлакові технології отримання виливок різної форми і маси;
  • гази у сплавах на основі заліза і кольорових металів, включаючи масоперенос, дифузію, розчинення і вміст водню і азоту, розроблення методик і конструкцій установок для визначення вмісту водню  у відібраних зразках і безпосередньо в плавильних печах і роздаточних ковшах;
  • рафінування, мікролегування і модифікування металевих сплавів;
  • практично вирішено науково-технічну і економічну проблему, в основі якої технологічні питання формування великогабаритних електрошлакових виливків із жароміцних сплавів, що важко деформуються, з високими механічними і жароміцними властивостями, що значно перевищують властивості кованого металу ідентичного складу, встановлені державними стандартами;
  • теоретично і експериментально доведено доцільність застосування ливарних алюмінієвих сплавів, до складу яких входить кремній, при виготовленні біметалевих і комбінованих балонів зберігання водню принципово нової конструкції;
  • запропоновано і досліджено новий підхід до проблеми побудови математичної моделі технологічного процесу, що заснований на сукупному використанні детермінованих, ймовірнісних і евристичних методів з наступною ідентифікацією моделі в процесі експлуатації і управління киснево-конверторними плавками і в ливарному виробництві, зокрема машин литва  під тиском (МЛПТ);
  • отримано близько 60 патентів і авторських свідоцтв на винаходи;
  • у 2011 році продовжувалось співробітництво з Texas Institute of Science (Техас, Даллас, США) у напрямі поглиблення досліджень щодо зміцнення ливарних алюмінієвих  сплавів та обміну новітньою технічною інформацією стосовно ливарних алюмінієвих сплавів.

Спеціальна металургія – це шанс для України в технологічному змаганні з передовими країнами світу.

Д.Ф.Чернега, д.т.н., професор, член-кор. НАН України, завідувач кафедри ФХОТМ