На кафедрі нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки фізико-математичного факультету 15-16 травня 2012 року відбулась І Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Прикладна геометрія, дизайн та інноваційна діяльність".

 У ній взяли участь 38 студентів, а також 17 аспірантів з прикладної геометрії та комп'ютерних наук з різних факультетів та інститутів НТУУ "КПІ" та ще 7 вищих навчальних закладів України.

За результатами наукової конференції видано збірник тез з 58 статей на 168 сторінках.

Необхідно також відмітити, що більше половини учасників конференції – це студенти перших курсів технічних напрямів підготовки різних факультетів та інститутів НТУУ "КПІ": ІХФ, ММІ, ПБФ, ВПІ та ін. Конференція викликала значний інтерес, оскільки для багатьох це була перша наукова стаття – перша наукова "проба пера".

Хочеться побажати викладачам кафедри та студентам нових творчих і наукових здобутків!

В.Л. Юрчук, д.т.н., професор

Дата події