Карачун Володимир Володимирович. Девіз – бути успішним.

Карачун Володимир Володимирович (нар. у 1944 р.) – д.т.н., професор, у 1967 р. з відзнакою закінчив Київський політехнічний інститут. Кандидатську дисертацію захистив у 1979, докторську – в 1995 р. З 1996 р. – професор, завідувач кафедри технічної механіки (1994–2001), завідувач кафедри біотехніки та інженерії (2001). Академік аерокосмічної академії України (1995).

Україна – Словенія: співпраця фахівців-лазерників

Наприкінці грудня минулого року відбувся візит директора НДІ лазерної техніки та технології (НДІ ЛТТ), зав. кафедри лазерної технології, конструювання машин та матеріалознавства (ЛТКМ) ММІ проф. В.С.Коваленка та зав. відділом НДІ В.В.Колпакова до Технічного університету м. Любляни (Словенія).

Зберігати вічно. Борис Миколайович Малиновський про вітчизняне комп’ютеробудування

19 березня відбулася наукова сесія Вченої ради НТУУ «КПІ», на якій виступав з доповіддю член-кореспондент НАН України Борис Миколайович Малиновський, який більше півстоліття працював у галузі комп’ютерної науки та техніки, а останніми роками займається історією вітчизняного комп’ютеробудування.

Студенти ІТС – найкращі в Україні

5-7 березня 2008 року на базі Харківського національного університету радіоелектроніки проводився 2-й етап студентської олімпіади за напрямами «Телекомунікації» та «Електронні апарати».

Вшанування пам’яті Архипа Люльки

23 березня 2008 року виповнилося 100 років з дня народження одного з найзнаменитіших випускників КПІ Архипа Михайловича Люльки – Генерального конструктора авіаційних двигунів, академіка АН СРСР, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та Державних премій СРСР, кавалер

Проблеми і перспективи міжнародного наукового співробітництва

20 березня 2008 року в Київському будинку вчителя відбувся круглий стіл на тему «Проблеми і перспективи входження України у світове наукове співтовариство», у якому взяли участь учені з академічних установ, представники профспілкових комітетів вузів, викладачі, аспіранти та студенти київських вуз

Друга всеукраїнська науково-практична конференція «В2В-маркетинг» на ФММ [2008]

Друга всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «B2B-маркетинг» пройшла 21-22 лютого на базі кафедри промислового маркетингу ФММ за підтримки НТСА НТУУ «КПІ» та Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація маркетингу».