Друга всеукраїнська науково-практична конференція «В2В-маркетинг» на ФММ [2008]

Друга всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «B2B-маркетинг» пройшла 21-22 лютого на базі кафедри промислового маркетингу ФММ за підтримки НТСА НТУУ «КПІ» та Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація маркетингу». Протягом двох днів понад 200 молодих науковців і практиків з Києва, Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Сум, Одеси обговорювали питання маркетингу інноваційної діяльності, обмінювалися думками щодо нових шляхів і можливостей реалізації в Україні суспільства, заснованого на знаннях.

Учасників конференції привітали декан ФМФ д.т.н., проф. О.А.Гавриш, заступник декана ФММ з навчально-виховної роботи к.е.н., доц. М.А.Чайковська, завідувач кафедри промислового маркетингу д.ф.-м.н., проф. С.О.Солнцев, к.е.н., доц. О.В.Зозульов, к.е.н., доц. О.О.Комяков, ст. викл. Н.В.Юдіна, студентки 4-го курсу І.Парсенюк та М.Державська.

У перший день працювали секції «Актуальні проблеми промислового маркетингу в сучасних умовах», «Інноваційний маркетинг в сучасному науково-технічному середовищі», «Стратегічний маркетинг та маркетинговий менеджмент», «Маркетингові дослідження». Кращі доповіді на секціях представили: М.Глєєва, Ю.Губар, М.Державська, К.Мурга, Г.Овчиннікова, Поліщук А. (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури), М.Роктанен, М.Скочко, В.Спольніков, Т.Тарасова, О.Фурман, І.Цуканова.

Наступного дня відбулося студентське кейс-змагання, яке полягало у попередньому вирішенні господарської ситуації «Мінеральна вода «Миргородська»: мистецтво просування» та її публічній презентації в залі засідань Вченої ради. Свої рішення представили 11 команд студентів 2-5 курсів. Результатом змагання стала перемога одразу п’ятьох команд: перше місце – І.Кіца, А.Гусиніна, С.Кірік, С.Поздняков, Т.Сербин, О.Соколов; друге – І.Єрошова, О.Красник, Н.Македон, М.Мілішенко; третє – Ю.Губар, К.Мурга, Я.Приступа, І.Сахно, О.Фурман. За високий науково-методологічний рівень вирішення кейсу грамотами було нагороджено Ю.Безрукава, Д.Демченко, О.Дубас, А.Овчиннікова, Т.Тарасова. За активну участь в обговоренні кейсів грамотами нагородили команду Одеського національного морського університету. У рамках конференції було проведено конкурс кейсів, переможцями якого в номінації «Кращий міні-кейс» стали Н.Андрущенко, М.Державська, І.Кіца, а в номінації «Кращий кейс» – О.Войцехова, М.Державська, Д.Крива, І.Парсенюк, С.Ставська. Усі доповідачі отримали сертифікати, а переможці – дипломи та пам’ятні подарунки.

У рамках конференції відбулася низка майстер-класів та зустрічей наукової молоді з представниками бізнесу й науки. Серед запрошених особливо слід відмітити майстер-класи випускників кафедри промислового маркетингу НТУУ «КПІ» – нині відомих практиків та бізнесменів: Олексія Віноградова (партнер консалтингової групи «Netton»), Євгена Шинкарука (PR-агентство «Hoshva PR»), Юлії Ходаковської (керівник відділу маркетингу мережі аптек «Віталюкс»).

Хотілося б подякувати студентам кафедри промислового маркетингу – організаторам цієї конференції. Серед них Ірина Парсенюк – керівник проекту – та І.Гаврилова, Ю.Губар, М.Державська, І.Єрошова, І.Кіца, С.Кирик, Н.Коросташивець, Н.Македон, К.Мілішенко, К.Мурга, С.Поздняков, І.Сахно, Т.Сербин, О.Соколов, В.Спольніков, І.Цуканова, А.Шепеленко, Ю.Шило.

За словами декана ФММ д.т.н., проф. О.А.Гавриша, подібні зустрічі тренують розумові таланти, допомагають молодим ученим оволодівати філософією маркетингу та перетворювати її в алгоритми досягнення успіху як особистого, так і України в цілому.

Автори: М.Державська, І.Парсенюк, студентки гр. УМ-41, Н.В.Юдіна, ст. викладач