Наприкінці грудня минулого року відбувся візит директора НДІ лазерної техніки та технології (НДІ ЛТТ), зав. кафедри лазерної технології, конструювання машин та матеріалознавства (ЛТКМ) ММІ проф. В.С.Коваленка та зав. відділом НДІ В.В.Колпакова до Технічного університету м. Любляни (Словенія).

Це був візит-відповідь на зустріч в Україні наших колег з цього Університету проф. Едварда Говекара та д-ра Роберта Розмана у травні 2007 р. в рамках міжнародного Протоколу про розвиток науково-технічних контактів між МОН України та відповідним Міністерством Словенії. Згідно з цим Протоколом здійснюється співпраця між НДІ ЛТТ НТУУ «КПІ» та Лабораторією синергетики ТУ м. Любляни.

З 2007 року в НДІ лазерної техніки та технології НТУУ “КПІ” розпочато дослідження в напрямку підвищення ефективності використання лазерного технологічного обладнання. НДІ ЛТТ ініціював співробітництво в галузі розробки програмного та технічного забезпечення оптимізації використання лазерного обладнання з фахівцями Угорщини (Сегедський університет), Литовської Республіки (Каунаський технологічний університет, Вільнюський інститут фізики АН) та Словенії (Технічний університет м. Любляни).

З лазерниками зі Словенії плідні наукові контакти встановлені також по лінії Міжнародної академії машинобудування, членами якої від України є проф. В.Коваленко, а від Словенії – проф. Е.Говекар. Спільні наукові інтереси є зокрема в розробці та впровадженні у виробництво лазерної технології пошарового нарощування, зварювання або покриття деталей. Можна сподіватися, що співпраця українських і словенських лазерників поглиблюватиметься.

Автор: А.Т. Сердітов, доц., заст. зав. кафедри ЛТКМ з наукової роботи