Статті 13 номера "Київського політехніку" за 2007 рік

Навчальна телестудія: Сторінки історії [зварювання, математика, космонавтика]

Історія електрозварювання має багато яскравих сторінок. Фільм розповість про першу з них – історію створення Миколою Бернадосом першого зварювального апарату. Розповідь ведеться англійською мовою.

Звернення Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів та керівників провідних промислових підприємств України

Розуміння реальної ситуації в технічній освіті та науці, підвищення фахових вимог до технічних фахівців на промислових підприємствах в умовах вступу України до СОТ та реформування вищої освіти на положеннях Болонської декларації змусило нас підготувати це спільне звернення.

Г.Б. Варламов: “Допомагаємо студентам розкрити і реалізувати свої здібності”

Діяльність департаменту навчально-виховної роботи (ДНВР) спрямована на забезпечення успішного навчання студентів, їх мобільності, організації дозвілля, дотримання ними правил внутрішнього розпорядку університету, підтримку та розвиток студентських ініціатив.

Чурсанова Марина - фізик та майстриня

На кафедрі загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ в аспірантурі навчається Марина Чурсанова. Ще під час навчання у школі дуже любила природу, а фізика і біологія – це ті науки, що її вивчають. Тому брала участь в олімпіадах з цих предметів, була переможцем навіть обласних.

Вчитель поколінь. Пам’яті В.О.Босенка

19 березня перестало битися серце доктора філософських наук, професора, дослідника, ім’я і праці якого вимірюються фундаментальними розробками в царині теорії розвитку в її діалектико-матеріалістичній формі і змісті.

Кисляковський Анатолій Вікторович

Виповнилося 80 років від дня народження доцента кафедри ТОР радіотехнічного факультету НТУУ “КПІ”, кандидата технічних наук, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Анатолія Вікторовича Кисляковського.

Костюк Всеволод Іванович

Видатний учений у галузі автоматичного керування і моделювання складних систем, заслужений діяч науки і техніки України Всеволод Іванович Костюк народився 21 березня 1932 року. У 2007 р. виповнюється 50 років його науково-педагогічної діяльності.