Навчальна телестудія: Сторінки історії [зварювання, математика, космонавтика]

Історія електрозварювання має багато яскравих сторінок. Фільм розповість про першу з них – історію створення Миколою Бернадосом першого зварювального апарату. Розповідь ведеться англійською мовою.

Звернення Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів та керівників провідних промислових підприємств України

Розуміння реальної ситуації в технічній освіті та науці, підвищення фахових вимог до технічних фахівців на промислових підприємствах в умовах вступу України до СОТ та реформування вищої освіти на положеннях Болонської декларації змусило нас підготувати це спільне звернення.

2006. Допомагаємо студентам розкрити і реалізувати свої здібності

Діяльність департаменту навчально-виховної роботи (ДНВР) спрямована на забезпечення успішного навчання студентів, їх мобільності, організації дозвілля, дотримання ними правил внутрішнього розпорядку університету, підтримку та розвиток студентських ініціатив

Кисляковський Анатолій Вікторович

Виповнилося 80 років від дня народження доцента кафедри ТОР радіотехнічного факультету НТУУ “КПІ”, кандидата технічних наук, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Анатолія Вікторовича Кисляковського.

Костюк Всеволод Іванович

Видатний учений у галузі автоматичного керування і моделювання складних систем, заслужений діяч науки і техніки України Всеволод Іванович Костюк народився 21 березня 1932 року. У 2007 р. виповнюється 50 років його науково-педагогічної діяльності.

Кирсенко Олександр Йосипович

52 роки – це багато чи мало? А якщо це 52 роки праці в одному колективі? Саме стільки працює на кафедрі конструювання верстатів і машин навчальний майстер Кирсенко Олександр Йосипович, якому 21 березня 2007 року виповнилося 75 років.

Чурсанова Марина - фізик та майстриня

На кафедрі загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ в аспірантурі навчається Марина Чурсанова. Ще під час навчання у школі дуже любила природу, а фізика і біологія – це ті науки, що її вивчають. Тому брала участь в олімпіадах з цих предметів, була переможцем навіть обласних.