Виповнилося 80 років від дня народження доцента кафедри ТОР радіотехнічного факультету НТУУ “КПІ”, кандидата технічних наук, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Анатолія Вікторовича Кисляковського.

Ювіляр народився 1 березня 1927 р. у м. Вінниці. В роки Великої Вітчизняної війни й у повоєнний час служив у ВМФ, брав участь у бойових діях. Усе трудове життя А.В.Кисляковського тісно пов’язане з радіотехнічним факультетом. Ще в студентські роки він брав активну участь у громадській роботі, був заступником голови профкому студентів КПІ, з 1956 р. працював на посаді завідувача лабораторії. З відзнакою закінчив радіотехнічний факультет у 1957 р. і був залишений асистентом на кафедрі теоретичних основ радіотехніки.

Тут розпочалася наукова і педагогічна діяльність Анатолія Вікторовича і повною мірою виявилися його різносторонні здібності й таланти. У 1961 р. він розпочав роботу над кандидатською дисертацією на тему “Феритові резонатори в техніці сантиметрових хвиль”. До роботи залучив декількох студентів РТФ – майбутніх учених – викладачів РТФ. Виконана наукова робота поклала початок нового наукового напрямку на кафедрі, який під керівництвом О.А.Бокринської вилився у київську наукову школу з вивчення взаємодії феритових резонаторів з полем НВЧ.

У 1963 р. А.В.Кисляковського призначено заступником декана радіотехнічного факультету, а в 1966 р. – заступником відповідального секретаря приймальної комісії КПІ.

У 1964 р. Анатолій Вікторович захистив кандидатську дисертацію. Під керівництвом А.В.Кисляковського на кафедрі теоретичних основ радіотехніки виконано низку науково-дослідних робіт, що знайшли практичне застосування в народному господарстві, за що в 1982 р. Анатолій Вікторович був удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки. Розроблені прилади демонструвалися на ВДНГ і були відзначені медаллю ВДНГ СРСР “За досягнуті успіхи в розвитку народного господарства СРСР”. А.В.Кисляковський є автором понад 80 наукових праць і 20 авторських свідоцтв СРСР на винаходи. Багато сил і енергії він віддав радіотехнічному факультету, працюючи заступником декана і займаючись методичною роботою.

З 1968 року А.В.Кисляковський – заступник головного редактора відомого в усьому світі журналу “Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника”. Завдяки його особистій відповідальній роботі редакцію обладнано сучасним поліграфічним устаткуванням, збережено видання журналу у непростий період перехідної економіки, забезпечено його переклад англійською мовою і видання у США.

Високий професіоналізм ученого, педагога, організатора, великий досвід методичної і наукової роботи, високі моральні й ділові якості, вимогливість до себе і оточуючих, особиста скромність, принциповість, величезна працездатність і енергія здобули Анатолію Вікторовичу загальну повагу і авторитет всього колективу РТФ.

У день славного ювілею ми з особливою теплотою і шаною вітаємо Анатолія Вікторовича і щиро бажаємо міцного здоров’я й радості буття на многії і щасливії літа!

Колектив РТФ