Ви є тут

Факультету авіаційних і космічних систем – 20!


http://faks.kpi.ua

Факультет авіаційних і космічних систем – один із наймолодших факультетів НТУУ "КПІ", створений для вирішення потреб України як суверенної авіаційної та космічної держави згідно з рішенням Ради університету в травні 1993 року.

Ініціаторами та фундаторами факультету виступили Національне космічне агентство України в особі його генерального директора академіка В.П.Горбуліна, ректор університету академік М.З.Згуровський та зав. кафедри теоретичної механіки та МНДІПМ "Ритм", народний депутат України М.А.Павловський. Таким чином, до свого сторіччя НТУУ "КПІ" відродив на новому рівні традиції розвитку авіації і космонавтики, що були започатковані на початку ХХ століття працями професора М.Б.Делоне на кафедрі теоретичної механіки КПІ, розробками авіаконструктора І.І.Сікорського та конструктора космічних кораблів С.П. Корольова – студентів механічного факультету КПІ.

Першим деканом факультету авіаційних і космічних систем був обраний заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій СРСР, УРСР та України професор, доктор технічних наук Михайло Антонович Павловський (***). З 2000 року факультет очолює його учень – заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій СРСР і України професор, доктор технічних наук Олександр Васильович Збруцький.

Логотип ФАКСДо складу факультету входять чотири кафедри, кожна з яких має свою окрему історію:

 • кафедра приладів та систем керування літальними апаратами, яка проводить підготовку фахівців за спеціальностями "Літаки і вертольоти" та "Системи керування літальними апаратами і комплексами" з розробки, проектування, дослідження та експлуатації систем керування рухомими об'єктами, конструювання та виробництва ракетно-космічної та авіаційної техніки. Кафедра заснована в 1993 році разом зі створенням факультету авіаційних та космічних систем. Очолює кафедру професор, доктор технічних наук О.В.Збруцький;
 • кафедра автоматизації експериментальних досліджень (спеціальність "Інформаційні вимірювальні системи") готує ІТ-спеціалістів з програмування, комп'ютерної техніки та інформаційних вимірювальних технологій для розробки і експлуатації комп'ютерних систем вимірювань, наукових досліджень і комплексних випробувань складних об'єктів. Кафедра заснована в 1978 році. Очолює кафедру лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки професор, доктор технічних наук Юліан Михайлович Туз;
 • кафедра інформаційно-вимірювальної техніки (спеціальність "Метрологія та вимірювальна техніка") готує фахівців для виконання робіт у сфері експериментальної інформатики (вимірювання, контроль, діагностика, випробування). Кафедра заснована в 1945 році. Очолює кафедру доцент, кандидат технічних наук Ніна Антонівна Яремчук;
 • кафедра теоретичної механіки була створена в 1898 році – у рік заснування Київського політехнічного інституту, і за цей час назва її не змінювалась. Очолює кафедру член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки професор, доктор технічних наук Віктор Гурійович Савін.

Колективи кафедр факультету створили основу науково-дослідних інститутів та центрів: автоматизації експериментальних досліджень; експериментальної інформатики та метрології; проблем механіки "Ритм"; критичних технологій навігаційного приладобудування.

Факультет відзначає своє 20-річчя значними досягненнями в навчально-методичній та навчально-організаційній роботі завдячуючи, в першу чергу, колективу науково-педагогічних працівників.

Сьогодні на факультеті працюють 10 професорів, 38 доцентів та 11 старших викладачів.

Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк став Почесним доктором НТУУ «КПІ» ФАКСПочесними докторами факультету авіаційних і космічних систем є перший космонавт незалежної України, Герой України генерал-майор Леонід Костянтинович Каденюк та перший космонавт Федеративної Республіки Німеччина Ульріх Вальтер, який є професором Технічного університету м. Мюнхена.

Факультет готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів з термінами навчання відповідно 4 роки; 1,5 та 2 роки за 3 напрямами:

 • Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології;
 • Авіа- та ракетобудування;
 • Авіоніка

та 4 спеціальностями:

 • Метрологія та вимірювальна техніка;
 • Інформаційні вимірювальні системи;
 • Літаки і вертольоти;
 • Системи керування літальними апаратами та комплексами.

Для якісної підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів колективом викладачів проводиться велика робота щодо забезпечення навчального процесу необхідним методичним забезпеченням. За час існування факультету видано 20 підручників з грифом Міністерства освіти і науки України та велику кількість методичних вказівок до виконання лабораторних робіт, практичних занять, курсових проектів і робіт.

Значно покращилась забезпеченість навчального процесу засобами обчислювальної техніки – на факультеті працює 11 комп'ютерних класів.

На кафедрах факультету створено 22 спеціалізовані лабораторії, в яких студенти набувають практичного досвіду за обраним фахом. Для навчального процесу задіяний стендовий зал, у якому використовуються промислові зразки авіаційної техніки, включаючи літаки Міг-23, Як-40 та Ан-26, вертоліт Мі-2. Відкрито лабораторії корпорації "Motorola Foundation", геоінформаційних технологій компанії Джепссен корпорації Боїнг, комп'ютерний клас з програмним ліцензійним забезпеченням для 3-D моделювання (CAD/CAM/САЕ проектування) за програмою Темпус. Участь студентів та викладачів у програмі створення мікросупутників забезпечується за допомогою створеної на кафедрі приладів та систем керування літальними апаратами лабораторії супутникобудування та наземної станції керування, де відпрацьовуються схемно-технічні рішення систем керування та збору інформації з мікросупутників.

Для засвоєння сучасних технологій спеціалізовані лабораторії використовують обладнання та програмне забезпечення, надане провідними світовими корпораціями, серед яких: Motorola, Analog Devices, Texas Instruments, Infopulse, National Instruments, Melexis, Jeppesen та ін. Кафедра автоматизації експериментальних досліджень стала сертифікованим представником фірми National Instruments в Україні.

На факультеті активно розвиваються новітні технології навчання, зокрема дистанційні. На кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки реалізований пілотний проект для впровадження дистанційного навчання за спеціальністю "Метрологія та вимірювальна техніка". Учасниками реалізації пілотного проекту підготовки бакалаврів за напрямом "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" стали 8 факультетів і 12 кафедр НТУУ "КПІ". На сервері Українського інституту інформаційних технологій в освіті НТУУ "КПІ" розміщено більше 50 сайтів дистанційних курсів, які пройшли тестову експлуатацію, 31 з них отримав гриф НТУУ "КПІ" та сертифікати УІІТО. Розроблено технології віддаленого доступу, в тому числі за допомогою засобів мобільного зв'язку, до лабораторного обладнання, що значно розширює можливості дистанційних технологій у навчанні.

За роки свого існування факультет підготував 2120 фахівців, з них 540 магістрів.

За останні 15 років дипломи з відзнакою отримали 135 випускників: 127 магістрів та 8 спеціалістів.

Сьогодні на факультеті навчається 591 студент, у тому числі 112 магістрів.

Введена в 2006 році кредитно-модульна рейтингова система навчання дає змогу більш об'єктивно оцінювати знання студентів та стимулює їх до систематичного навчання протягом семестру. Із загальної кількості студентів 7 % навчаються тільки на відмінно і ще 33 % на відмінно та добре.

Студенти факультету авіаційних і космічних систем беруть активну участь у різних конкурсах і олімпіадах з профільних дисциплін, спортивних змаганнях. Переможцями в них були: Віталій Романченко (Всеукраїнська олімпіада з теоретичної механіки), Михайло Афанасьєв (Всеукраїнський конкурс студентських робіт), Олена Афанасьєва (Всеукраїнський конкурс студентських робіт), Роман Карнаушенко (Всеукраїнська олімпіада з авіації і космонавтики), Оксана Закора (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт), Олексій Курдеча (чемпіон світу з армреслінгу серед студентів) та Володимир Михальський (чемпіонат Києва з шахів).

Факультетська команда КВН займала І місце у лізі КВН НТУУ "КПІ". Збірні команди факультету перемагали у змаганнях з футболу, армреслінгу, в університетських естафетах здоров'я та "Акції анти-СПІД".

Найкращі студенти факультету отримують іменні стипендії  ім. Сікорського, ім. Павловського та ім. Корольова. На сьогодні іменні стипендії отримують 13 студентів, а за всі роки їх отримали 190 студентів. У 2009 році Дмитро Мішкін отримував стипендію Кабінету Міністрів України, Антон Шантир у 2010 році – стипендію Президента України, Оксана Закора у 2011 – стипендію Верховної Ради України.

Найбільш активну участь у громадській роботі факультету брали студенти Максим Подолян, Катерина Орлова, Дмитро Мішкін, Катерина Третяк, Олексій Слободян, Анатолій Омельченко, Оксана Закора, Олександра Молодчик, Максим Закревський, Вадим Стасюк, Антон Феоктістов.

Викладачі та студенти факультету авіаційних і космічних систем співпрацюють з багатьма школами Києва та України: протягом 2012 року інформаційна підтримка здійснювалась у 130 школах.

Спільно з Київським відділенням Малої академії наук відкрито секцію авіа- та ракетобудування. Роботу секції, до складу якої входять десять учнів, очолюють викладачі факультету Ю.І.Бондар та Г.В.Сарибога. Вихованці секції вже беруть участь у конкурсах-захистах МАН України, конкурсі Інтел-Техно. У 2012 р. спільно з Київським відділенням Малої академії наук факультет започаткував проведення конкурсу "Крила Мрії", у якому беруть участь учні, які пов'язують свою діяльність з авіацією та космонавтикою.

Викладачі факультету входять до складу журі конкурсу, що проводить Національний центр аерокосмічної освіти молоді України ім. Макарова – "Мирний космос", інженерних змагань серед школярів, які проводить студентська організація BEST-KIEV.

За останні роки постійно зростає конкурс абітурієнтів на факультет: у 2012 році він склав 5,5 заяв на місце (2011 – 3,5; 2010 – 3,65; 2009 – 4,56; 2008 – 1,74).

На факультеті здійснюється підготовка іноземних студентів. Починаючи з 1997 року підготовлено 110 бакалаврів та 20 магістрів для Туреччини, Ірану, Індії, Йорданії, Китаю, В'єтнаму, Казахстану, Туркменістану, Росії, Лівану. Сьогодні на факультеті навчаються також громадяни Азербайджану, Гани, Нігерії, Конго, Марокко. Іноземними громадянами на факультеті авіаційних і космічних систем захищено 3 кандидатських дисертації.

Факультет має спільні проекти академічної мобільності та науково-технічні проекти з п'ятнадцятьма ВНЗ-партнерами з держав Європи та Азії. Серед них:

 • Республіка Корея: Ханьянг Університет, Корейський університет (Сеул);
 • Федеративна Республіка Німеччина: Технічний університет м. Мюнхен; Технічний університет м. Берлін; Технічний університет м. Циттау; Спеціалізована вища школа м. Констанц;
 • Республіка Польща: Варшавський технологічний університет;
 • Республіка Білорусь: Білоруський державний університет (Мінськ);
 • Китайська Народна Республіка: Північно-східний політехнічний університет, Шеньянський аерокосмічний університет, Китайський інститут цивільної авіації;
 • Ірландія: Дублінський технологічний інститут;
 • Чеська Республіка: Чеський технічний університет;
 • Румунія: Будапештський університет технології і економіки;
 • Франція: Центральна школа м. Нант (Ecole Centrale de Nantes);
 • Іспанія: Університет Країни Басків.

За навчальними проектами та проектами академічної мобільності, які виконуються на факультеті (проект CRIST програми TEMPUS, проект EWENT програми ERASMUS MUNDUS), більше 70 студентів та викладачів факультету пройшли стажування у вишах Європи. На факультеті працює представництво міжнародної організації академічних обмінів IEASTE (The International Association for the Ex of Students for Technical Experience – Германія) та локальна група міжнародної студентської організації BEST-KYIV (Board of European Students of Technology – Рада студентів технічних університетів Європи).

З 2005 року на факультеті щорічно проходять стажування спеціалісти авіакосмічної галузі Китайської Народної Республіки.

За договорами з іноземними партнерами на факультеті пройшли стажування більш ніж 140 спеціалістів з Китаю, а також Німеччини та Росії.

Уже шість років поспіль на факультеті проводиться Міжнародна студентська конференція "Intelligence, Integration, Realybility", у якій беруть участь студенти Польщі, Кореї, Словенії, Чехії, а наші студенти – у конференціях університетів-партнерів.

Викладачі та співробітники факультету мають великі досягнення в науковій роботі, що відзначено присудженням їм високих звань. Серед них: О.В.Збруцький – заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій СРСР і України, професор, доктор технічних наук; В.Д.Ціделко, В.Г.Лукомський – заслужені діячі науки і техніки; професори Ю.М.Туз, В.В.Сухов, А.Б.Камелін – лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки; доцент В.П.Зінченко – двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; професор Є.Т.Володарський п'ятиразово, а професор Ю.М.Туз двічі отримували звання викладача-дослідника НТУУ "КПІ"; доцент В.М.Федоров – заслужений працівник вищої школи, а доцент Н.А.Яремчук – заслужений викладач НТУУ "КПІ".

Через аспірантуру і докторантуру підготовлено 130 випускників, захищено 22 кандидатських і 2 докторських дисертації співробітниками факультету, а також підготовлено 12 кандидатів і 8 докторів наук для інших установ.

Викладачами та науковцями факультету підготовлено та видано 44 монографії, розроблено 3 Державних стандарти України (ДСТУ 2681-94, ДСТУ 354-97, ДК-011-96) і 3 методики Державного стандарту України (МІ-081/29,16-98; МІ-081/29,16-02; МІ-081/29,16-01, які впроваджені у виробництво в АК "Росток"). Працівники факультету беруть активну участь у проведенні конференцій і семінарів. Зростає середня кількість публікацій (статей та тез конференцій) за рік на одного студента та на одного викладача: так, у перші роки створення факультету вона становила відповідно 1,3 і 3,7, а в поточному році – 1,6 і 4,5. За 20 років науково-педагогічними працівниками і студентами отримано 69 патентів на винахід.

За цей період виконано науково-дослідних робіт на суму 24,5 млн гривень та 450 тис. доларів. За результатами виконаних НДР у промисловість України було впроваджено велику кількість пристроїв та приладів. Серед них:

 • військовий вторинний еталон одиниці електричної напруги (від 0,1 В до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 30 МГц), впроваджений у Збройних силах України;
 • вимірювальна інформаційна система стенду для випробувань танкових дизелів типу В-46, впроваджена у Збройних силах України;
 • система вимірювання різниці квазісталих електричних потенціалів у морському середовищі та система вимірювання індукції слабкого змінного магнітного поля, впроваджені в КНР;
 • автоматизований комплекс ультразвукового неруйнівного контролю колісних пар залізничних вагонів, впроваджений у Німеччині;
 • програмно-апаратний комплекс для автоматичного вихреструмового контролю та дефектоскоп для труб, впроваджені на Нікопольському трубному заводі;
 • локальна активна система подавлення магнітного поля електромереж у робочих приміщеннях, впроваджена в банківській системі;
 • впроваджений у виробництво гіроскопічний компас для морських та річкових суден удостоєний Державної премії України;
 • гіроскопічний координатор цілей, впроваджений на ВО "Арсенал".

Факультетом на постійній основі організується та проводиться Міжнародна науково-технічна конференція "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки".

Факультет видає науково-технічні збірники "Механіка гіроскопічних систем" та "Інформаційні системи, механіка та керування".

Випускники факультету успішно працюють в установах, організаціях, на підприємствах міста Києва та України, зокрема на ДП "Антонов", в Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова, на Казенному підприємстві спеціального приладобудування "Арсенал", ДП "Укрметртестстандарт", УкрКосмос, в НТУУ "КПІ", банківських установах та установах з ІТ-технологій, на заводі ім. Артема, в ККБ "Луч" та ін.

До свого 20-річчя факультет підійшов із значними досягненнями, які є черговою сходинкою у справі формування сучасного науково-навчального центру підготовки фахівців для авіакосмічної галузі.

Ю.В. Бобков, заступник декана ФАКС з навчально-методичної роботи, к.т.н, доц.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій