Видатний учений у галузі автоматичного керування і моделювання складних систем, заслужений діяч науки і техніки України Всеволод Іванович Костюк народився 21 березня 1932 року. У 2007 р. виповнюється 50 років його науково-педагогічної діяльності.

Після закінчення Київського політехнічного інституту у 1954 р. В.І.Костюк працював на заводі “Реле і автоматики”, а в 1957 р. з посади ст. інженера вступив до аспірантури кафедри автоматики і телемеханіки. У 1961 р. захистив кандидатську, а в 1968 р. – докторську дисертацію. Працював на посадах асистента, доцента, професора, декана факультету, проректора КПІ з наукової роботи, заступника міністра вищої і середньої спеціальної освіти.

З часу заснування у 1969 р. кафедри технічної кібернетики В.І. Костюк є її незмінним завідувачем. За ці роки кафедрою забезпечено випуск інженерів за новими спеціальностями: “Автоматизовані системи управління”, “Робототехнічні системи”, “Комп’ютеризовані інтегровані системи та робототехніка”.

Навчальний процес на кафедрі органічно пов’язаний з науково-дослідними розробками для народного господарства. В.І. Костюк є засновником наукової школи в галузі моделювання складних систем. Було сформовано фундаментальні напрямки автоматизації обробки інформації, управління технологічними процесами і виробництвом, робототехнічними комплексами на основі адаптивних систем. Результати наукових досліджень знайшли застосування в енергетиці, металургії, хімічних технологіях, радіонавігації та ін.

Під науковим керівництвом В.І.Костюка було створено проблемну і дві галузеві лабораторії, які в 1991 р. об’єднані в Науково-дослідний інститут системних технологій на чолі з В.І.Костюком. В активі НДІСТ – розробка і впровадження автоматизованих систем керування і навчання, інформаційно-керуючих та інформаційно-довідкових систем, комп’ютерних мереж, приладів комплексної автоматизації та ін. Замовники – навчальні заклади та Міносвіти, Національний банк, Укрзалізниця, Держгідромет, Державна податкова адміністрація, Державний комітет з питань науки і техніки, підприємства паливно-енергетичного комплексу, КМЗ ім. Антонова та ін.

В.І. Костюк є автором і співавтором понад 20 монографій, навчальних посібників і підручників, понад 300 наукових статей та винаходів. Серед них – праці, удостоєні першої премії КПІ та Державної премії.

В.І. Костюк підготував 10 докторів та 55 кандидатів наук. Його лекції для студентів завжди насичені інформацією про нові досягнення в галузі автоматизації.

Упродовж багатьох років В.І.Костюк очолював та брав участь у роботі державних та громадських науково-технічних програм на всесоюзному, республіканському та міському рівнях.

В.І.Костюк нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, Почесною Грамотою Верховної Ради УРСР, багатьма медалями СРСР та УРСР.

І сьогодні завідувач кафедри технічної кібернетики професор В.І.Костюк в центрі багатогранної діяльності вищої школи.

Він є:

– головою спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій;

– головою Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки з напрямку “Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління”;

– засновником і незмінним редактором міжвузівського науково-технічного збірника “Адаптивні системи автоматичного управління”;

– членом експертної ради з комп’ютерних наук і технологій при ДАК України.

Велика наукова ерудиція і працездатність, принциповість і наполегливість, вміння знаходити оптимальні розв’язки науково-технічних та організаційних проблем, чуйність до потреб керованого ним колективу – такі риси Всеволода Івановича Костюка – педагога і вченого, вихователя науковців та інженерів, державного і громадського діяча.

Бажаємо Вам, Всеволоде Івановичу, міцного здоров’я, енергії та сил на довгі роки натхненної творчої праці.

Колектив ФІОТ