За матеріалами звіту на Вченій раді 5 березня 2007 р. проректора з науково-педагогічної (навчально-виховної) роботи Г.Б.Варламова

Діяльність департаменту навчально-виховної роботи (ДНВР) спрямована на забезпечення успішного навчання студентів, їх мобільності, організації дозвілля, дотримання ними правил внутрішнього розпорядку університету, підтримку та розвиток студентських ініціатив.

Успішність студентів. Приємно відзначити, що якість навчання наших студентів підвищується, хоча практично незмінною лишилась кількість студентів, які навчаються на “п’ять” та на “чотири” і “п’ять” (40% від загальної кількості), зменшилась кількість трієчників (з 9% до 7,5%) та збільшилася кількість студентів, які навчаються на змішані оцінки. Тобто рівень успішності студентів стає кращим. Цьому сприяє, зокрема, проведення рубіжного контролю.

За підсумками першої атестації у першому семестрі 2006/07 н.р. студентів 1-4 курсів 3600 з них мали незадовільні оцінки, за другу – 2640, з них в обох атестаціях мали незадовільні оцінки з 3-х предметів 812 студентів. Відповідно, в сесію вони теж отримали незадовільні оцінки і були відраховані. Це свідчить про об’єктивність оцінювання студентів під час атестації. Ще 400 студентів не виконали вчасно навчальний план і теж були відраховані за підсумками сесії. Приміром, в ММІ за результатами атестації було відраховано 44 студенти та ще 69 – за підсумками сесії. Це дозволило решті студентів працювати в нормальному режимі, а викладачам виконувати свої прямі обов’язки – без додаткових консультацій, захисту лабораторних робіт, перезаліків тощо. Зменшилася кількість студентів, що поновилися на денну форму навчання: 247 у 2006 р. проти 313 у 2005 р.

Проаналізувавши успішність студентів, які були зараховані на навчання через систему доуніверситетської підготовки та як медалісти і відмінники, ми виявили, що 80% студентів-першокурсників, які пройшли довузівську підготовку, успішно склали сесію. 80% медалістів не витримали вступних випробовувань. Це свідчить, що лише 20% медалістів і відмінників здатні засвоїти програму нашого університету.

Студенти КПІ отримали понад 20 дипломів Міністерства освіти і науки за перемоги на Всеукраїнських предметних олімпіадах. Найкращими серед них: Василь Задворний (ІТС), Василь Шевченко (ІЕЕ), Олександр Рибак (ФТІ), Андрій Молєв (ФТІ), Юлія Ковальова (ММІ), Володимир Акопян (ММІ).

Департамент активізував креативні методи навчання. Збільшилась кількість наукових студентських конференцій, олімпіад, літніх шкіл, проведених на базі університету, та кількість студентів, які взяли в них участь. Студенти змогли оволодіти міждисциплінарними знаннями, розкрити для себе нові освітні горизонти, оцінити свої знання з іноземних мов. Пропонується факультетам та інститутам проводити наукові студентські заходи та збільшити кількість проблемних міждисциплінарних лекцій факультетського рівня.

Маємо перші паростки академічної мобільності студентів. Діє 10 навчальних програм із закордонними університетами щодо обміну студентами. Нині наші студенти навчаються у 7 країнах світу – Польщі, Німеччині, США та ін.

Дотримання правопорядку. Статистика свідчить, що останнім часом в університеті зменшилася кількість тяжких правопорушень (вживання алкоголю, наркотиків), проте, збільшилася кількість порушень норм проживання в гуртожитках. Деякі факультети як профілактичний захід використовують співбесіди зі студентами, що порушують режим. Та після них не всі студенти розуміють, що недопустимо повторно скоювати дії, які ведуть до покарання. Раніше було більше жорстких заходів (відрахування, виселення). На покращення мікроклімату гуртожитків впливають і інші заходи, які проводять відповідні служби.

Активно працюють і підрозділи ДНВР – соціальна служба, Студентський центр праці, НТСА. Спільно з ЦКМ проведено 18 культурно-масових заходів університетського рівня для студентів КПІ, 27 “днів факультетів”, 7 художніх виставок різних авторів, щорічну виставку-конкурс “Таланти КПІ- 2006”, на якій було представлено 570 творів 112-ти авторів. Переможцями стали: у номінації “Живопис” – Іван Поліщук (ВПІ), “Графіка” – Ірина Мохова (ВПІ), “Декоративно-прикладне мистецтво” – Наталія Котлінська (ТЕФ). На базі ЦКМ діє 14 самодіяльних колективів і гуртків, Ліга КВК (18 команд). У малому залі ЦКМ проведено 147 різноманітних заходів – творчих зустрічей, конференцій, молодіжних вечорів, соціальних тренінгів. “Містером КПІ” став Анатолій Акулов (ІЕЕ). Збірна команда КВК “Політех” (керівник – Анатолій Хомутянський) стала переможцем Першої української ліги, Кубка мера, лауреатом 18 Міжнародного фестивалю “Ківін-2007” (Сочі). Її запросили до прем’єр-ліги.

Соціальною службою ДНВР було проведено близько 150 заходів, в яких взяли участь близько 6 тис. студентів.

Завдяки Студентському центру праці (СЦП) в університеті було організовано презентації 18 організацій-роботодавців, на яких побували 707 студентів, із них 453 працевлаштовані в цих компаніях. СЦП взяв участь у 6 всеукраїнських виставкових заходах і форумах, які відвідали десятки тисяч студентів і гостей. Центр співпрацює з Головним управлінням у справах сім’ї та молоді КМДА за програмою “Залучення молоді до роботи на державні служби”. На базі НТУУ “КПІ” було організовано зустріч 500 студентів ВНЗ міста з роботодавцями. 245 з них запрошено на роботу, 45% із запрошених – студенти КПІ.

Науковим товариством студентів і аспірантів (НТСА) за рік організовано 7 міжнародних студентських конференцій, олімпіаду з програмування KPI-Оpen, першу літню школу “Досягнення сучасної інформатики, математики, фізики”. Уже вдруге проведено фестиваль “Мюзик-фест”, де виступили 54 учасники, з них 12 гуртів. Активну участь приймали студенти з ФІОТ, ФАКС, ФЕЛ, ЗФ, ФПМ, РТФ та ін. Фінальний концерт в ЦКМ зібрав 1400 глядачів.

НТСА НТУУ “КПІ” увійшло до складу Міжнародної організації студентів-економістів технічних вузів ESTIEM і стало секцією цієї організації в Україні. У вересні 2006 р. в КПІ було проведено з’їзд правління ESTIEM за участю всього керівного складу з різних країн – Фінляндії, Польщі, Туреччини, Великої Британії та ін. Було розроблено плани міжнародної співпраці щодо обміну студентами і зустрічей на різних рівнях.

НТСА представляло КПІ на першому і другому з’їздах співдружності студентських організацій (Нальчик, Москва). НТСА співпрацює з компаніями-партнерами, які допомагають організовувати і проводити заходи навчально-виховного спрямування – Intel, Microsoft, Cisco, Siemens, Novell.

Робота ДНВР є дуже важливою, вона має свої особливості при проведенні заходів на різних рівнях – за масштабами, наповненням, методами тощо. Співробітники департаменту покликані допомагати студентам реалізувати їх творчий потенціал, підвищити інтелектуальний і культурний рівень – щоб випускники НТУУ “КПІ” стали висококваліфікованими фахівцями, здатними успішно працювати на різних рівнях і за різними напрямами. Ми також разом маємо вирішувати проблеми щодо створення міжнародного (інтернаціонального) середовища в університеті. Тільки спільними зусиллями всіх організацій і підрозділів університету ми досягнемо успіхів і покращимо ситуацію.

Дата події