Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського є основним нормативним документом, що регламентує організацію й здійснення освітньої діяльності в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

  1. Загальні положення
  2. Рівні, ступені вищої освіти та освітні програми
  3. Планування освітнього процесу
  4. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять
  5. Оцінювання та визнання результатів навчання
  6. Відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти
  7. Інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу
  8. Учасники освітнього процесу
  9. Забезпечення якості вищої освіти та інформатизація освітнього процесу в університеті
  10. Прикінцеві та перехідні положення

Скачати оригінал документу: