5.11.   Питання визнання періодів та результатів навчання, оформлення трансферу навчальних дисциплін, ліквідації академічної різниці для здобувачів ВО, які навчалися в інших освітніх установах і бажають продовжити навчання в Університеті, або для здобувачів ВО Університету, які беруть участь у програмах академічної мобільності, та для здобувачів наступної вищої освіти регулюються відповідними нормативними документами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

5.12.   Визнання результатів навчання, отриманих здобувачами ВО в інших закладах ВО, зокрема і за програмами академічної мобільності, регулюється Положенням про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання та Положенням про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського.

5.13.   Визнання результатів навчання, отриманих здобувачами в інших закладах ВО за програмами подвійного диплому регулюється Положенням про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорського та умовами відповідних угод, укладених Університетом з університетами-партнерами.

5.14.   Визнання результатів навчання, набутих здобувачами ВО Університету в неформальній / інформальній освіті, здійснюється згідно з Положенням про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті.