9.1. Інформатизація, як важливий механізм модернізації освітнього процесу Університету, спрямована на підвищення якості, доступності й ефективності вищої освіти та передбачає зокрема:

  • впровадження автоматизованих систем управління освітнім процесом в Університеті;
  • створення єдиного інформаційного освітнього простору Університету;
  • використання інформаційних технологій в освітньому процесі;
  • розвиток автоматизованої інформаційної системи «Електронний кампус»;
  • розвиток електронного архіву освітніх і наукових матеріалів Університету- ELAKPI;
  • модернізацію  й  розвиток автоматизованої системи тестування та контролю якості освітнього процесу в Університеті.

9.2. Політика Університету щодо системи забезпечення якості вищої освіти, її функціонування й інформаційного менеджменту у сфері освітньої діяльності визначається Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

9.3. Розвиток культури академічної доброчесності, запобігання й виявлення плагіату в академічних текстах за авторства учасників освітнього процесу в Університеті регламентується: Положенням про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положенням про комісію з питань етики та академічної чесності та Кодексом честі Університету.

9.4. Конфліктні ситуації, які виникають під час освітнього процесу вирішуються відповідно до Положення про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського.