4.2. Основними видами навчальних занять в Університеті є:

  • лекція;
  • лабораторна робота;
  • практичне, семінарське заняття, комп'ютерний практикум;
  • індивідуальне навчальне заняття, консультація.

4.3. Особливості організації різних видів навчальних занять, вимоги до педагогічної майстерності, кадрового забезпечення для їх проведення й особливості організації самостійної роботи здобувачів - визначає Методична рада Університету та ухвалює відповідні рекомендації.

4.4. Навчальні заняття залежно від форми здобуття ВО, вимог відповідних стандартів ВО можуть проводитися як аудиторно, так і дистанційно із застосуванням засобів інформаційних технологій комунікації.