Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: 5.1. Документи деканату

 • положення про інститут/факультет;
 • графіки навчального процесу за всіма РВО (здобувачів ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії) та формами навчання;
 • розклад занять за всіма РВО та формами навчання;
 • журнал обліку успішності студентів/аспірантів;
 • навчальні картки студентів/аспірантів;
 • книга видачі заліково-екзаменаційних відомостей щодо семестрового контролю студентів/аспірантів;
 • заліково-екзаменаційні відомості;
 • книга реєстрації довідок-викликів студентів заочної форми навчання;
 • книга реєстрації академічних довідок;
 • журнали занять навчальних груп;
 • накази щодо контингенту студентів (зарахування, відрахування, переведення, поновлення та ін.);
 • план роботи інституту/факультету за всіма напрямками діяльності;
 • протоколи засідань вченої ради інституту/факультету;
 • розпорядження директора інституту/декана факультету про склад методичної комісії інституту/факультету;
 • положення про методичну комісію;
 • план роботи методичної комісії;
 • протоколи засідань методичної комісії;
 • список кураторів навчальних груп;
 • протоколи засідань стипендіальної комісії;
 • копії документів студентів-пільговиків (осіб, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС; дітей-сиріт; інвалідів; студентів, які мають дітей, та ін.), які підтверджують наявність пільг;
 • списки студентів, які мешкають у гуртожитках студмістечка;
 • журнал профілактики правопорушень серед студентів/аспірантів;
 • інформаційний пакет інституту/факультету (Додаток В);
 • навчальні плани та робочі навчальні плани за спеціальностями/спеціалізаціями за всіма РВО та формами навчання, за якими проводиться освітня діяльність.
Долучення Розмір
Документи деканату [text, uk, .pdf] 141.41 КБ