Якість освітніх послуг та рівень підготовки фахівців в університеті визначається багатьма детермінантами. Однією з них є високий фаховий рівень викладачів університету. Велике значення має педагогічна майстерність викладача, його постійна участь у науково-дослідній роботі, наявність власних наукових розробок тощо. Адже саме такий викладач може забезпечити викладання на високому рівні, ознайомити студентів з останніми досягненнями науки і техніки, дати більш глибокі та ґрунтовні знання. У зв’язку з цим постає необхідність стимулювання дослідницької діяльності викладачів університету.

Саме тому, за дорученням ректора НТУУ «КПІ» М.З.Згуровського, департамент науки та інноватики університету з метою визначення кращих серед професорсько-викладацького складу НТУУ «КПІ» започаткував та провів конкурс в номінаціях «Викладач-дослідник – 2006» та «Молодий викладач-дослідник – 2006».

Конкурс проходив у декілька етапів. Зокрема, спочатку було проведено анкетування серед викладачів, яке дало можливість сформувати перелік показників для оцінки кандидатів на отримання номінацій. Потім кафедри на своїх засіданнях подавали кандидатури на розгляд науково-організаційній комісії, експертно-правовій комісії та комісії з розподілу та контролю використання бюджетних коштів на науку, які винесли спільне рішення.

Як Гепідсумок, 15 січня 2007 року на засіданні Вченої ради НТУУ «КПІ» були оголошені імена переможців конкурсу, члени ради затвердили результати конкурсу.

За результатами затвердженими Вченою радою, ректор М.З.Згуровський підписав наказ №2-2 від 15.01.2007 р. про встановлення номінантам надбавки в розмірі 20 % від посадового окладу на термін 01.01.2007 – 31.12.2007 р., що є хорошим мотивуючим фактором для розширення дослідницької діяльності серед викладачів.

«Викладач-дослідник – 2006»

Абакумов В.Г., ФЕЛ Безвесільна О.М., ПБФ Бідюк П.І., ІПСА
Володарський Є.Т., ФАКС Волошко С.М., ІФФ Герасимов Б.М., ВІТІ
Глоба Л.С., ІТС Гомеля М.Д., ІХФ Довгань Л.Є., ФММ
Зозульов О.В., ФММ Карачун В.В., ФБТ Кєсова Л.О., ТЕФ
Коваленко В.С., ММІ Колобродов В.Г., ПБФ Кравчук С.О., ІТС
Кузнєцов Ю.М., ММІ Мельник В.С., ІПСА Мікульонок І.О., ІХФ
Недін І.В., ТЕФ Панкратова Н.Д., ІПСА Пасічник В.А., ММІ
Петраков Ю.В., ММІ Петренко А.І., ІПСА Пілінський В.В., ФЕЛ
Порєв В.А., ПБФ Равська Н.С., ММІ Свідерський В. А., ХТФ
Сівецький В.І., ІХФ Співак В.М., ФЕЛ Статюха Г.О., ХТФ
Струтинський В.Б., ММІ Теленик С.Ф., ФІОТ Туз Ю.М., ФАКС
Федорова І.І., ФС Фокін А.А., ХТФ Ямпольський Л.С., ФІОТ
Яхно О.М., ММІ

«Молодий викладач-дослідник – 2006»

Алєксєєв М.О., ІТС Букет О.І., ХТФ Булигін О.А., ТЕФ
Войтко С.В., ФММ Гусинін А.В., ММІФ Мариношенко О.П., ФАКС
Мельник В.М., ФБТ Мельниченко А.А., ФС Прохорчук О.В., ФАКС
Романкевич В.О., ФПМ Хохлов Ю.В., ФЕЛ Шахновський А.М., ХТФ
Ямшинський М.М., ІФФ    

Feb 19, 2007 || Автор: Інф . “КП”