Якщо співробітник КПІ став лауреатом конкурсу «Молодий викладач-дослідник», то будьте певні: ви побачите це ім’я у списках лауреатів наступних років – свій шлях активного науковця вони продовжують і далі.

Яскравий приклад – доцент кафедри медичної кібернетики та телемедицини ММІФ А.В.Гусинін: він уже двічі лауреат конкурсу «Молодий викладач-дослідник» (2006, 2008 рр.).

Закінчив Андрій В’ячеславович медико-інженерний факультет Міжнародного Соломонова університету у 2000 році за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати та системи». Після закінчення університету працював у лабораторії космічної біомедицини Науково-дослідного лабораторного центру НМУ ім. О.О.Богомольця.

До КПІ А.В. Гусинін прийшов у 2001 р. на кафедру медичної кібернетики та телемедицини (МКТМ), яка знаходилась тоді на ФІОТі, а з 2002 р. увійшла до складу новоствореного Міжуніверситетського медико-інженерного факультету (ММІФ). У різний час виконував обов’язки координатора ММІФ з міжнародного співробітництва, вченого секретаря кафедри МКТМ та секретаря вченої ради ММІФ. Нині він – помічник декана з наукових питань та член вченої ради ММІФ.

Наукові інтереси молодого науковця можна поділити на два основних напрями: медико-інженерний та авіаційно-космічний. Здавалося б, такі дві протилежні галузі, однак Андрій В’ячеславович переконує: це не так. Насправді, теми його наукових досліджень в обох напрямах дуже близькі. У телемедицині – це дистанційне передавання медико-біологічної інформації (наприклад, встановлення діагнозів), а в авіаційно-коcмічній – динаміка польоту та керування аеростатичними літальними апаратами.

З 2003 по 2007 рік Андрій В’ячеславович навчався в аспірантурі факультету авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ», захистив кандидатську дисертацію під керівництвом проф., д.т.н. О.В.Збруцького.

У 2005 році Андрій В’ячеславович проходив стажування у Дрексельському університеті (Пенсильванія, США) з біоінформатики. У 2007-2008 рр. був стипендіатом Премії Кабінету Міністрів України. Молодий викладач – автор понад 60 наукових праць, серед яких 6 навчальних посібників (у т.ч. з грифом Міністерства освіти і науки  України). А.В.Гусинін – співавтор першого навчального посібника з інформаційних технологій у телемедицині.

Першість та інноваційність – ось як можна охарактеризувати всі роботи молодого вченого. Тож новий навчальний рік має обов’язково стати вдалим для Андрія В’ячеславовича.

Вілерія Добривечір