Валерій Сергійович Мельник

Не можна ні осягнути, ні змиритися з сумною подією, що сталася 10 серпня – на 56-му році життя перестало битися серце світлої людини, відомого вченого, члена-кореспондента НАН України, д.ф-м.н., професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (2005 р.), віце-президента Київс

Викладач-дослідник - 2006

Якість освітніх послуг та рівень підготовки фахівців в університеті визначається багатьма детермінантами. Однією з них є високий фаховий рівень викладачів університету. Велике значення має педагогічна майстерність викладача, його постійна участь у науково-дослідній роботі, наявність власних наукових розробок тощо.

Підписка на Мельник В.С.