Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: додаток М. 2. Позанавчальний процес фізичного виховання, оздоровлення і масового спорту

Заняття руховою активністю з оздоровчою і рекреаційною метою, заняття масовим спортом з метою самоактуалізації і підтримання спортивних традицій університету, доступність спортивних баз гарантується колективним договором КПІ ім. Ігоря Сікорського, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Концепцією з організації спортивно оздоровчої роботи в університеті (наказ НТУУ «КПІ» від 04.11 2011 р.). Організація і проведення здійснюється на підставі Положенням про спортивно-технічний центр «Київський політехнік», Положеннями про спортивні клуби, Положенням про спортивний комплекс КПІ ім. Ігоря Сікорського, Стратегією розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2012-2020 роки (концептуальні положення) та плану дій щодо її виконання, планами роботи органів самоврядування студентів.

Спартакіада університету серед студентів є традиційним щорічним заходом, проводиться з популярних видів спорту відповідно до регламенту. В рамках спартакіади передбачено проведення окремих змагань для студентів з обмеженими можливостями здоров’я.

Щорічний календарний план спортивних змагань, заходів щодо щорічного оцінювання підготовленості населення України формується відповідно до керівних документів МОН України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, інститутів/факультетів.

Позанавчальна робота науково-педагогічних працівників, які тренують збірні команди університету для участі в студентських змаганнях вищих рангів регламентуються Положеннями про спортивні клуби.

Студенти переможці і призери спортивних змагань які відстоювали честь університету на змаганнях високих ґатунків і їх тренери заохочуються на рівні університету.

Координація заходами масового спорту покладається на департамент навчально-виховної роботи.