Спеціальності "Енергетичний менеджмент" – 25 років

Систему підготовки фахівців з енергозбереження та енергоменеджменту в Україні почали створювати у 1997 р.

5 лютого 1997 р. Кабінет Міністрів України затвердив Комплексну державну програму енергозбереження. 7 травня 1997 р. спільним наказом Міносвіти та Держкоменергозбереження України №137/45 у складі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" було утворено Інститут енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ). Його директором призначили завідувача кафедри електропостачання д.т.н., проф. Артура Веніаміновича Праховника. До ІЕЕ увійшла  низка кафедр, НДІ "Енергія", Центр підготовки енергоменеджерів, бібліотека "Енергія XXI сторіччя".

Постановою КМУ від 24 травня 1997 р. №507 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах" у розділі "Специфічні категорії" вперше в Україні було введено спеціальність "Енергетичний менеджмент", код освітньо-кваліфікаційних рівнів: 7.000008 – спеціаліст, 8.000008 – магістр. Було визначено, що майбутні фахівці з цієї спеціальності мають отримувати  теплотехнічну, електротехнічну та менеджерсько-управлінську підготовку. В ІЕЕ розробили нові навчальні плани, виконали серйозну організаційну роботу, і в 1997/1998 навчальному році розпочалася підготовка фахівців за новою спеціальністю. ІЕЕ також було визначено базою для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів і популяризації знань фахівців за спеціальністю "Енергетичний менеджмент".

Артур Веніамінович Праховник

Створення ІЕЕ та відкриття нової спеціальності стало одним із заходів реалізації національної політики України в галузі енергозбереження. На кафедрі електропостачання, що увійшла до складу ІЕЕ, під керівництвом А.В.Праховника сформувалася наукова школа з питань управління енергоспоживанням. А.В.Праховник очолив роботу науковців, які брали участь у підготовці Державної комплексної програми енергозбереження України і розробці державних стандартів у цій галузі. У 1996 році на базі цієї кафедри в рамках виконання проєкту TACIS створено Центр підготовки енергоменеджерів (ЦПЕМ) – перший в Україні спеціалізований тренінговий центр з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері енергетичного менеджменту, енергоаудиту, енергозбереження та підвищення рівня енергетичної ефективності. На базі ІЕЕ та ЦПЕМ створено мережу регіональних центрів.

А.В.Праховник започаткував підготовку енергоменеджерів на базі випускової кафедри електропостачання (ЕП). Згодом фахівців за програмами підготовки "Енергетичний менеджмент" почали готувати й на кафедрі теплотехніки та енергозбереження (ТЕ) – перший набір майбутніх енергоменеджерів на кафедру ТЕ відбувся у 2007 році.

У тому ж 2007 році в ІЕЕ було розроблено програми підвищення кваліфікації фахівців і уже понад 1500 вітчизняних спеціалістів підвищили кваліфікацію в ЦПЕМ за типовими програмами "Основи енергозбереження та енергетичний менеджмент" та "Енергетичний аудит".

ІЕЕ брав активну участь у міжнародних проєктах за програмами ЄС 7 РП, Tacis, Intas, Inco-Copernicus, у тому числі українсько-норвезькому співробітництві з вищої освіти в інтересах сталого енергетичного розвитку. У 2012 році започатковано проєкт "Сприяння адаптації та впровадження ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні".

На вимогу нового Закону України "Про енергетичну ефективність будівель", 15 жовтня 2018 року при ІЕЕ на базі ЦПЕМ розроблено навчальну програму і наказом по університету створено Атестаційну комісію з проведення професійної атестації осіб, які мають намір займатися сертифікацією енергетичної ефективності та обстеженням інженерних систем будівель.

За останні роки в Україні введено в дію нові закони та внесено зміни в існуючі: "Про енергетичну ефективність будівель" (№2118-VIII від 3.08.2022), "Про Фонд енергоефективності" (№2095-VIII),  "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель" (№2392-IX від 09.07.2022), "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації" ( 327-VIII від 01.01.2022) та ін.

Для реалізації завдання підвищення енергоефективності в усіх секторах економіки Україна потребує висококваліфікованих фахівців, які  мають відповідну підготовку для того, щоб ефективно контролювати, управляти енергоспоживанням та зберігати енергоресурси. Такі фахівці можуть працювати у організаціях, що займаються впровадженням системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001 на підприємствах і в територіальних громадах; розробкою і виконанням місцевих енергетичних планів міст; виконанням цільових програм енергоефективності; розробкою та реалізацією схем енергопостачання міст та підприємств; впровадженням енергоефективних технологій, розосередженої генерації; енергоаудитами та енергетичною сертифікацією; побудовою розумних систем обліку та управління (Smart-технологій).

Навчання за напрямом "Енергоменеджмент" в Україні у 2022 р. здійснюється за спеціальностями 141 "Електроенергетика, електротехніка, та електромеханіка" та 144 "Теплоенергетика".

17 вересня 2021 р. було підписано меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Міністерством освіти і науки України. Співпраця у сфері енергоефективності з Держенергоефективності відкриває для закладів освіти нові можливості, адже сучасний ринок праці потребує значної кількості підготовлених спеціалістів.

НН ІЕЕ пишається багатьма випускниками, які працюють у сфері енергоефективності. Серед них:

 • О.Оржель – міністр енергетики та захисту довкілля у 2019-2020 роках;
 • О.Шевченко – головний енергоменеджер КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • П.Ладецький – начальник Управління енергетичного менеджменту та стандартизації Держенергоефективності;
 • П.Дубина – головний спеціаліст Управління державної експертизи Департаменту технічного регулювання енергоефективності Держенергоефективності;
 • В.Опришко – менеджер з інновацій ДТЕК;
 • Т.Оборонов – керівник відділу Фонду енергоефективності;
 • К.Гречкосій, Р.Ващишин, Т.Бойко – експерти Фонду енергоефективності;
 • С.Зіменко – консультант міжнародної консалтингової компанії EY Ukraine;
 • В.Литвин – голова правління Асоціації енергоаудиторів України;
 • Т.Литвин – експерт міжнародної фінансової організації NEFKO;
 • П.Галабіцький, І.Суходуб, О.Коломієць, С.Крамаренко – експерти міжнародної консалтингової компанії iCconsulenten.

Отож у 25-ту річницю започаткування в Україні нової спеціальності "Енергоменеджмент" можна упевнено стверджувати, що важлива і почесна місія, покладена на Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту, виконана. НН ІЕЕ й надалі займає в Україні лідерські позиції у здійсненні освітнього процесу у сфері енергозбереження та  енергоефективності.

С.П.Денисюк, д.т.н., проф., директор НН ІЕЕ

М.М.Шовкалюк, к.т.н., доц. кафедри електропостачання НН ІЕЕ