Ви є тут

[протягом червня] Прийом заявок на навчання за програмою «Підготовка до кваліфікаційних екзаменів з іноземної мови» в осінньому семестрі 2018/2019 н.р.


Сертифікат В2 з англійської мови

Протягом другого семестру 2017/2018 н.р. понад 50 науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, МУФу та інших ВЗО України за результатами опанування навчальної програми «Підготовка до кваліфікаційних екзаменів з іноземної мови» в Центрі іноземних мов Міжнародного університету фінансів успішно склали екзамен з англійської мови та отримали сертифікати про володіння мовою на рівні В2, які є валідними для присвоєння вчених звань професора і доцента.

Прийом заявок на навчання в осінньому семестрі 2018/2019 н.р. відбувається протягом червня в приймальній комісії МУФу (тел. 277 84 82).

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій