Студентське конструкторське бюро «Верстат»

Студентське конструкторське бюро (СКБ) “Верстат” було створено 2 роки тому на кафедрі конструювання верстатів та машин (КВМ) ММІ.Основними завданнями СКБ є розробка конструкторської документації верстатів, макетів та стендів з механізмами паралельної структури та їх дослідження, а також підвищення якості наскрізної конструкторської підготовки студентів усіх спеціальностей ММІ і оволодіння сучасними методами проектування і розрахунків деталей, вузлів, механізмів та машин різного технологічного призначення.

Особистість формується у студентські роки [Оксана Шиманська - іменний стипендіат ХТФ]

Студентські роки – важливий період формування особистості. Ця думка, звичайно, не нова, але вона відображає потребу студентів у пізнанні нового, самовдосконаленні, спілкуванні, досягненні обраної мети. Щоправда, саме з визначенням мети часто виникають проблеми.

Країні потрібна фахова молодь [Леся Купрійчук - іменний стипендіат ХТФ]

Ще в школі я з цікавістю та захопленням ставилася до лабораторних робіт з хімії, із задоволенням старанно їх виконувала. Вже тоді знала, що присвячу своє життя хімії, а точніше кераміці. Саме ця галузь промисловості супроводжувала людство протягом усього його існування. Від звичайних глиняних горщиків ми прийшли до розкішного посуду і застосування кераміки в промисловості. У наших руках наше майбутнє, яке неможливе без сучасних будівельних матеріалів.

Закладний Олег Олександрович. Молодий викладач - дослідник з ІЕЕ

Щороку серед переможців конкурсу «Молодий викладач-дослідник» обов’язково з’являються нові імена з ІЕЕ. Це свідчить як про хорошу наукову базу інституту, так і про те, що приходять до ІЕЕ цілеспрямовані молоді люди, які впевнені у собі та знають, чим хочуть займатися.

VІ Всеукраїнська конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”

11-12 березня 2010 року на ФММ пройшла VІ Всеукраїнська конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність” спільно з XVIII Міжнародною конференцією “Управління підприємством: діагностика, стратегія, ефективність”, у якій взяли участь учені та фахівці з 16

Енергетика сталого розвитку КПІ [комплексна програма університету “Енергетика сталого розвитку”]

На сьогодні практично всі провідні країни світу розробляють принципово нову ідеологію побудови та функціонування енергетичної галузі з метою надання безпечного, надійного, економічно доцільного та екологічно прийнятного енергозабезпечення споживачів.