VІ Всеукраїнська конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”

11-12 березня 2010 року на ФММ пройшла VІ Всеукраїнська конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність” спільно з XVIII Міжнародною конференцією “Управління підприємством: діагностика, стратегія, ефективність”, у якій взяли участь учені та фахівці з 16 міст України, а також з Білорусі, Болгарії, Естонії, Казахстану, Латвії, Македонії, Польщі, Росії, Сербії, Хорватії, Чехії.

Робота конференції проводилася в таких секціях: роль держави в розвитку міжнародного співробітництва, формування національної та регіональної інноваційних систем у контексті сталого розвитку, міжнародне співробітництво в інноваційній сфері, науково-технічне співробітництво як фактор підвищення конкурентоспроможності промислового комплексу країни, інтеграція національних фінансових ринків. Всього на конференції було заявлено понад 250 тез доповідей, за якими здійснено 62 виступи.

Кращими визнано доповіді студентів Є.Жулінської, Д.Клименко, Ю.Паламарчук, І.Секлетиної. Найкращою за результатами обговорення обрана доповідь “Трансформаційні процеси корпоративного сектора економіки України”, яку підготувала англійською мовою студентка 5-го курсу ФММ Єлізавета Канченко.

Організатори конференції висловлюють особливу подяку за участь іноземних представників: Білоруському державному економічному університету, Білоруському республіканському фонду фундаментальних досліджень, Карагандинському державному університету ім Е.А.Букетова, Технічному університету м. Габрово, Центру системного аналізу і стратегічних досліджень НАН Білорусі та  іншим, тези доповідей яких представлено у збірнику.

І.Верхоляд, студентка кафедри міжнародної економіки