Студентські роки – важливий період формування особистості. Ця думка, звичайно, не нова, але вона відображає потребу студентів у пізнанні нового, самовдосконаленні, спілкуванні, досягненні обраної мети. Щоправда, саме з визначенням мети часто виникають проблеми. Першокурсники приходять до вузу, нечітко уявляючи майбутнє навчання. Ще важче передбачити, якими вони стануть і чого досягнуть після шести років вивчення складних предметів, складання контрольних робіт, заліків, безсонних ночей перед екзаменами та веселого й переповненого подіями і знайомствами студентського життя. Якщо чесно, в школі я планувала професійно займатися математикою. Але вступивши до хіміко-технологічного факультету НТУУ «КПІ» на кафедру хімічної технології кераміки та скла, зрозуміла, що зробила правильний вибір.

Хімія – цікава та сучасна наука, яка поєднує інформацію про навколишній світ у найрізноманітніших його проявах. Вона вивчає не лише окремі хімічні елементи, їх взаємодію та закономірності синтезу, але й пояснює природні явища з точки зору складу та властивостей речовин, їх структури, форми існування, визначає вплив хімічних процесів на здоров’я людей та екологічну ситуацію. Ця складна наука допомагає сформувати цілісний світогляд, об’єктивно оцінювати природні процеси. Вона є невід’ємною частиною промисловості, медицини і навіть мистецтва.

Моя спеціальність пов’язана з хімією силікатів. Я займаюся науковими дослідженнями сорбційних властивостей природних шаруватих силікатів та їх застосуванням у процесах очищення води, зокрема від іонів важких металів. На жаль, зараз екологічні проблеми дуже актуальні, їх вирішення потребує об’єднання зусиль працівників різних галузей. Застосування силікатних мінералів для очищення забруднених вод дає можливість використовувати доступну природну сировину. Вилучення небезпечних компонентів з рідких відходів токсичних виробництв зробить очищену воду придатною для подальшого використання. Тож призначення мені іменної стипендії ім. Б.С.Лисіна вважаю визнанням важливості моїх творчих пошуків.   

Навчаючись на кафедрі ХТКС я отримала не лише знання, необхідні для майбутньої професійної діяльності, але й  неоціненний досвід, познайомилася з надзвичайними людьми. Роки, проведені в університеті, стали для мене світлим, щасливим періодом, який залишиться зі мною на все життя.

Оксана Шиманська, гр. ХС-41