Щороку серед переможців конкурсу «Молодий викладач-дослідник» обов’язково з’являються нові імена з ІЕЕ. Це свідчить як про хорошу наукову базу інституту, так і про те, що приходять до ІЕЕ цілеспрямовані молоді люди, які впевнені у собі та знають, чим хочуть займатися. Один із них – Олег Олександрович Закладний, асистент кафедри електропостачання, молодий викладач-дослідник (2009).

У 2005 році він із відзнакою закінчив НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Енергетичний менеджмент», здобувши кваліфікацію магістра електротехніки. Протягом 2 років працював інспектором Енергозбуту Київенерго. У 2007 році вступив до аспірантури НТУУ «КПІ» за науковою спеціальністю «Електротехнічні системи та комплекси».

За допомогу у виборі наукового шляху Олег Олександрович адресує теплі слова науковому керівнику – директору ІЕЕ, завідувачу кафедри електропостачання, професору А.В.Праховнику. Нині напрям його наукової діяльності – енергозбереження в електроприводі, енергетичний аудит. Дисертаційна робота О.О.Закладного пов’язана зі створенням системи моніторингу енергетичного стану електропривода, яка б виконувала функції оцінки енергоефективності, захисту, діагностування та прогнозу залишкового ресурсу. Така система також контролює характер навантаження, показники якості електроенергії, експлуатаційні параметри, оцінює технічний стан, енерговикористання та прогнозує споживання енергії електроприводом.

Працюючи асистентом кафедри електропостачання ІЕЕ, О.О.Закладний опублікував у співавторстві з іншими викладачами понад 30 наукових та навчально-методичних праць, серед  яких 3 навчальні посібники. Олег Олександрович проводив лабораторні та практичні заняття з курсів «Енергетичний аудит», «Енергетичний аудит та енергозберігаючі технології», «Математичні задачі в енергетиці», був керівником курсових робіт та проектів, куратором групи, керівником виробничої практики студентів та дипломних проектів. Неодноразово молодий науковець отримував нагороди за активну участь у науково-технічних конференціях та конкурсах молодих учених.

У 2008 році О.О.Закладний підвищив кваліфікацію в УІІТО НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», де виконав випускну роботу на тему «Розроблення веб-сторінки викладача».
Результатом навчання стало створення наукового сайту http://www.electroprivod.org.ua. На сайті в електронному вигляді представлено авторський матеріал з питань енергозбереження та енергетичного аудиту – книжки, методичні вказівки, конспекти лекцій, матеріали конференцій, статті. Сайт є додатковим джерелом знань для студентів та посідає перше місце у пошуковій системі Google за ключовими словами «електропривод, енергозбереження, енергоаудит».

Валерія Добривечір