Ви є тут

Новини навчанняПріоритет – якість освіти

Навчання економістів та менеджерів в НТУУ “КПІ” орієнтоване, перш за все, на формування фахівців для роботи на промислових підприємствах, високотехнологічниПерспективи ринку освітніх послуг в Україні

Перспективи ринку освітніх послуг в Україні: «статево-вікова піраміда» за 2005 рік

Довгострокові ефекти освіти залежать від політичних, економічних, соціальних, демографічних, психологічних, організаційних, географічних та матеріально-технічних факторів. При виборі показників дослідження та інструментів їх оцінки треба враховувати всі ці фактори.Двоступеневу освіту – за новими напрямами підготовки

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719 затверджено «Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра». До закінчення 2007 р.Зима. Сесія. Кредитно-модульна система

2009. Таланти КПІ. Гусині посиденьки. Добряк Євгенія. ВПІ, СГ-61

У КПІ в розпалі перша сесія 2006/2007 навчального року.

Її особливістю є те, що вперше в нашому університеті першокурсники всіх факультетів та інститутів складають екзамени відповідно до вимог кредитно-модульної системи оцінювання знань.Конференція молодих учених «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки 2006»

2006.11.25 Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки 2006

Уже п’ятий рік поспіль кафедрою економіки і підприємництва ФММ проводиться науково-практична конференція студентів та молодих учених вищих навчальних закладів. Наприкінці листопада 2006 р.Інформаційні технології в навчанні англійської мови

В умовах, коли освіта України потребує реформ з огляду на впровадження принципів Болонської декларації, мовна підготовка студентів повинна відповідати європейським якісним та кількісним характеристикам.Стан та перспективи викладання іноземних мов у НТУУ “КПІ”

Грубый Павел, ФИВТ, ИВ-73, http://www.a1tair.kiev.ua

Іноземна мова (ІМ) – один з основних механізмів реалізації інтеграційних процесів, мобільності студентів, науковців та фахівців, особливо враховуючи Болонські домовленості.Лінгвісти КПІ – обличчя інформаційної України

Для вихованців ФЛ участь в організації та проведенні міжнародних заходів, що проходять в Україні, не є незвичним чи надскладним завданням.Університетський конкурс - 2006 на кращу магістерську дипломну роботу

Університетський конкурс - 2006 на кращу магістерську дипломну роботу

У вересні-жовтні відбувся університетський конкурс магістерських дипломних робіт. На конкурс були подані роботи від 12 факультетів та 5 інститутів з 54 спеціальностей. Експертизу провели 47 експертів-викладачів університету за єдиними критеріями оцінювання якості магістерських дипломних робіт.Результати першої атестації осіннього семестру 2006/2007 н.р.

З 23 по 29 жовтня проводилася перша атестація осіннього семестру 2006/2007 навчального року. Оскільки всі факультети та інститути проводять атестацію (рубіжний контроль) у повному обсязі вже третій рік поспіль, проблем в її організації практично не було і всі підрозділи університету вчасно звітували перед Департаментом навчально-виховної роботи.

В атестації взяли участь 20355 студентів перших чотирьох курсів.

Сторінки

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій