Успіх студентки ТЕФ на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі "Енергетика"

На початку літа завершився Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі "Енергетика". На конкурс було подано 108 наукових робіт з технічної теплофізики та промислової теплоенергетики, відновлювальних джерел енергії, енергоресурсозбереження та екологічних аспектів енергетики. Для участі в завершальному турі галузева конкурсна комісія відібрала 38 кращих робіт. Студентка ТЕФ Лілія Демчук отримала диплом першого ступеня за наукову роботу "Теплообмін та аеродинамічний опір у гвинтоподібних трубах". Члени  конкурсної комісії високо оцінили новизну та актуальність цієї роботи.

Автором науково-технічної ідеї представленої розробки є заслужений діяч науки і техніки  України, д.т.н. Є.М.Письменний. Під його керівництвом у науковій лабораторії теплофізичних досліджень студенти вивчають теплоаеродинамічні характеристики гвинтоподібних труб, провадять пошук нових способів інтенсифікації теплообміну та розробляють високоефективні поверхні нагріву для енергетичних і промислових установок. У лабораторії вперше були розроблені й реалізовані оригінальні методики і засоби, які дозволили виявити нові явища, що принципово змінюють сформовані уявлення про характер процесів переносу в пакетах оребрених труб. Створено фізичну модель процесів течії і теплообміну на поверхні ребристого циліндра, виявлено особливості процесів переносу в цілому. На основі виявлених закономірностей запропоновано нові методи інтенсифікації теплообміну в пакетах оребрених труб та нові типи інтенсифікованих поверхонь. А ще розроблено нові теплообмінні поверхні для потреб радіоелектронної промисловості. Робота триває, тож є сподівання на подальші перемоги представників ТЕФ.

В.А.Кондратюк, асистент кафедри АЕС і ІТФ