ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у секції "Електроніка та приладобудування" відділення технічних  наук Київської МАН відбувся наприкінці лютого на базі факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського в режимі онлайн.

Конкурсанти – школярі-вихованці Київської МАН – виступили з доповідями, які супроводжувалися якісно оформленими презентаціями. До складу журі, очолюваного завідувачкою кафедри електронних пристроїв та систем Юлією Ямненко, входили досвідчені науковці і викладачі КПІ ім. Ігоря Сікорського, які надавали поради та ставили запитання учням, оцінювали дослідницькі роботи та доповіді на захистах.

Представлені проєкти викликали неабиякий інтерес та  безліч запитань у учасників конференції. А деякі конкурсанти отримали  перший у житті досвід успішного виступу на науково-технічній конференції онлайн. Дотик до справжньої науки надав школярам можливість набути навичок ведення наукової дискусії, почути зовнішні оцінки результатів свого дослідження, став поштовхом до подальших експериментів.

Презентації оцінювалися за такими критеріями: актуальність теми дослідження;  чіткість, логічність і послідовність викладення матеріалу; критичний аналіз досліджуваної проблеми із зазначенням особистого внеску учасника в її вирішення; самостійність, оригінальність і доказовість суджень; культура мовлення, вільне володіння матеріалом, доступність та оригінальність подання інформації, кваліфіковане ведення дискусії.

За підсумками конкурсу І  місце посіла учениця 11 класу Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ"  Софія Павлова з проєктом "Віртуальна лабораторія екологічного моніторингу". ІІ місце розділили учениця 10 класу гімназії № 315 Марія Молебна, яка розповіла про "Дослідження спектральної мікроскопічної оксиметрії крові", і  учениця 10 класу Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ" Катерина Понько з проєктом "Мобільна система моніторингу лісу". ІІІ місце зайняли: учень 11 класу гімназії № 315 Володимир Візитів, який представив  дослідження "Тривимірне відображення внутрішньої будови об'єкта за тепловим випромінюванням його складових"; учень 10 класу Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ" Андрій Демченко з проєктом "Smart Pot – автоматизована система підтримки мікроклімату при вирощуванні рослин на базі STM32"; учениця 9 класу гімназії НПУ імені М.П. Драгоманова Аліна Вороніна, яка розповіла про практичне застосування ідеї "Безконтактна система керування ліфтами "Стоп COVID-19". Почесними грамотами нагороджено конкурсантів Данила Куницького, Платона Большакова, Дениса Єрмоленка, Максима Єрмоленка.

Наприкінці конкурсу члени журі подякували всім учасникам за цікаві ідеї та змістовні доповіді, побажали учням успішного продовження їхніх досліджень та експериментів і порадили виходити за рамки звичайного, постійно покращувати свої презентаційні навички, вчитися доводити свою точку зору, розвивати впевненість у собі. Голова журі Юлія Ямненко також побажала юним науковцям успіхів та запросила до участі в Міжнародній конференції молодих вчених "Електроніка-2021".

Звісно, привітала конкурсантів і завідувачка відділення технічних  наук Київської МАН Станіслава Ігнатова. Вона побажала їм енергії, творчого натхнення та подальшої наполегливої праці.

За інф. кафедри електронних пристроїв та систем

Дата події