Старший викладач кафедри математичного моделювання економічних систем ФММ к.ф.-м.н. Іван Олександрович Пишнограєв – один з переможців університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2017".

Київська політехніка дійсно стала його alma mater. У 2012 р. він закінчив КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю "Прикладна математика" та отримав диплом з відзнакою. Того ж року вступив до аспірантури університету та почав працювати за сумісництвом на кафедрі математичного моделювання економічних систем. Дисертацію на тему "Оптимальне керування та мінімаксне оцінювання для параболо-гіперболічних рівнянь з точковими нелокальними крайовими умовами" під керівництвом д.ф.-м.н., проф. В.О.Капустяна захистив у жовтні 2016 р.

Тепер молодий дослідник провадить наукову та педагогічну діяльність. Він читає курси: "Вища математика для економістів", "Чисельні методи в економіко-математичному моделюванні", "Оброблення та аналіз надвеликих масивів даних". Є відповідальним за науковий напрям роботи кафедри. На даний час розробляє курс з аналізу даних та машинного навчання.

Ще будучи студентом, І.Пишнограєв працював за сумісництвом техніком, а пізніше інженером у Світовому центрі даних з геоінформатики та сталого розвитку. Нині виконує обов'язки заступника директора центру. Своїм професійним становленням завдячує науковому керівнику проф. В.О.Капустяну, директору центру К.В.Єфремову та науковому керівнику центру академіку НАН України М.З.Згуровському.

З 2009 р. І.Пишнограєв працює в рамках держбюджетних тем та міжнародних проектів у сфері моделювання поведінки складних соціально-економічних систем. У цьому році було успішно завершено проект УНТЦ №6166 "Development of information technologies for modeling, quantitative evaluation and forecasting the impact of the threats of conflicts and weapons proliferation on sustainable development of the society in regional and global contexts" з дослідження глобальних конфліктів та їх впливу на світовий розвиток, що фінансувався Європейським Союзом.  У 2015–2016 рр. під керівництвом академіка М.З.Згуровського було проведено моделювання та дослідження майбутніх сценаріїв розвитку економіки України, в 2014 р. – моделювання та оцінювання для країн світу розвитку суспільства, заснованого на знаннях, тощо. В усіх цих проектах І.Пишнограєв брав активну участь, був співавтором публікацій. Нині він працює над вдосконаленням методики сценарного моделювання та прогнозування, аналізом взаємозв'язків політичних та економічних процесів всередині країни.

Серед іншого Іван Олександрович бере активну участь у міжнародних спілках та заходах. Він є співголовою WDS Early Career Researchers and Scientists Network, проходив тренінги та семінари в Італії й Китаї.

Старший викладач І.Пишнограєв є автором більш ніж 50 наукових та навчально-методичних праць, з них 11 статей у фахових виданнях (шість входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science), є співавтором 7 колективних монографій. Бере активну участь у роботі науково-технічних конференцій та семінарів і залучає до цього студентів.

Інф. ФММ