[до 30.10.2021] Оголошується конкурс на заміщення посад

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача кафедри (військова освіта оперативно-тактичного рівня, та/або досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах не менше 5 років; науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; володіння державною мовою)

– кафедри військової підготовки

на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора наук відповідно до профілю кафедри, вчене звання; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою) по кафедрах:

– кафедри біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології;

– кафедри ливарного виробництва;

– кафедри технології машинобудування;

– кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю;

– кафедри комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем;

– кафедри математичного моделювання та аналізу даних;

– кафедри інформаційної безпеки;

– кафедри інформаційних систем та технологій;

– кафедри інформатики та програмної інженерії;

– кафедри теплоенергетики;

– кафедри системного проєктування;

– кафедри загальної фізики;

– кафедри машин і агрегатів поліграфічного виробництва

на заміщення вакантних з 12.12.2021 р. посад завідувачів кафедр (вища освіта (магістр, спе-ціаліст); науковий ступінь доктора наук відповідно до профілю кафедри, вчене звання; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою) по кафедрах:

– кафедри обчислювальної техніки;

– кафедри міжнародної економіки

на заміщення вакантних з 01.01.2022 р. посад завідувачів кафедр (вища освіта (магістр, спе-ціаліст); науковий ступінь доктора наук відповідно до профілю кафедри, вчене звання; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою) по кафедрах:

– кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу;

– кафедри менеджменту підприємств

на заміщення вакантних посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; володіння державною мовою) по кафедрах:

– кафедри економіки і підприємництва;

– кафедри хімічного, полімерного і силікатного машинобудування;

– кафедри теоретичної електротехніки;

– кафедри теплоенергетики;

– кафедри теплотехніки та енергозбереження;

– кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів;

– кафедри інформаційно-вимірювальних технологій;

– кафедри менеджменту підприємств;

– кафедри комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем;

– кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки;

– кафедри автоматизації проєктування енергетичних процесів і систем;

– кафедри мікроелектроніки (2 посади)

на заміщення вакантних з 07.12.2021 р. посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; володіння державною мовою) по кафедрах:

– кафедри теорії та практики управління;

– кафедри екології та технології рослинних полімерів;

– кафедри загальної фізики;

– кафедри інформатики та програмної інженерії

на заміщення вакантної з 23.12.2021 р. посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; володіння державною мовою) по кафедрі:

– кафедри математичної фізики та диференціальних рівнянь

на заміщення вакантних з 01.01.2022 р. посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; володіння державною мовою) по кафедрах:

– кафедри електропостачання;

– кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права (2 посади);

– кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та систем

на заміщення вакантних посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; володіння державною мовою), старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; володіння державною мовою), асистентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; володіння державною мовою), викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; володіння державною мовою) по інститутах, факультетах, кафедрах:

Хіміко-технологічний факультет

Кафедра хімічної технології кераміки та скла

старших викладачів – 1

Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології

старших викладачів – 1

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв

старших викладачів – 1

Факультет електроніки

Кафедра акустичних та мультимедіійних електронних систем

доцентів – 1

Факультет прикладної математики

Кафедра прикладної математики

доцентів – 1

Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем

доцентів – 1

старших викладачів – 1

Фізико-технічний інститут

Кафедра прикладної фізики

старших викладачів – 1

Кафедра інформаційної безпеки

старших викладачів – 1

Теплоенергетичний факультет

Кафедра теплоенергетики

доцентів – 1

Приладобудівний факультет

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем

старших викладачів – 1

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра промислового маркетингу

доцентів – 2

Кафедра менеджменту підприємств

доцентів – 3

старших викладачів – 1

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра теплотехніки та енергозбереження

старших викладачів – 1

асистентів – 1

Кафедра електропостачання

доцентів – 1

старших викладачів – 1

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

доцентів – 1

Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки

доцентів – 2

старших викладачів – 1

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій

доцентів – 3

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Кафедра теоретичної електротехніки

старших викладачів – 1

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу

старших викладачів – 1

Кафедра автоматизації енергосистем

доцентів – 1

Кафедра електричних мереж та систем

старших викладачів – 1

Факультет біотехнології і біотехніки

Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології

доцентів – 2

старших викладачів – 2

Факультет біомедичної інженерії

Кафедра технологій оздоровлення і спорту

доцентів – 2

старших викладачів – 4

Факультет лінгвістики

Кафедра англійської мови технічного спрямування №1

доцентів – 1

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

доцентів – 1

старших викладачів – 1

Кафедра інформатики та програмної інженерії

доцентів – 2

Радіотехнічний факультет

Кафедра прикладної радіоелектроніки

старших викладачів – 1

Кафедра радіотехнічних систем

старших викладачів – 2

Механіко-машинобудівний інститут

Кафедра конструювання машин

доцентів – 1

старших викладачів – 2

Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів

доцентів – 7

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки

доцентів – 2

старших викладачів – 1

Інститут прикладного системного аналізу

Кафедра системного проєктування

асистентів – 3

на заміщення вакантної з 14.11.2021 р. посади старшого викладача (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; володіння державною мовою) по інституту:

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра геоінженерії

старших викладачів – 1

на заміщення вакантної з 01.12.2021 р. посади старшого викладача (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; володіння державною мовою) по факультету:

Хіміко-технологічний факультет

Кафедра технології електрохімічних виробництв

старших викладачів – 1

на заміщення вакантної з 08.12.2021 р. посади доцента (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; володіння державною мовою) по факультету:

Фізико-математичний факультет

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

доцентів – 1

на заміщення вакантної з 16.12.2021 р. посади доцента (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; володіння державною мовою) по факультету:

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

доцентів – 1

на заміщення вакантної з 20.12.2021 р. посади доцента (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; володіння державною мовою) по інституту:

Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

Кафедра зварювального виробництва

доцентів – 1

на заміщення вакантних з 22.12.2021 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; володіння державною мовою) по інституту, факультету:

Фізико-технічний інститут

Кафедра прикладної фізики

доцентів – 1

Фізико-математичний факультет

Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь

доцентів – 2

на заміщення вакантної з 23.12.2021 р. посади доцента (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; володіння державною мовою) по факультету:

Фізико-математичний факультет

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

доцентів – 1

на заміщення вакантних з 26.12.2021 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; володіння державною мовою) по факультетах, інституту:

Факультет електроніки

Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем

доцентів – 1

Кафедра мікроелектроніки

доцентів – 1

Теплоенергетичний факультет

Кафедра автоматизації проєктування енергетичних процесів і систем

доцентів – 6

Механіко-машинобудівний інститут

Кафедра технології виробництва літальних апаратів

доцентів – 1

Кафедра конструювання машин

доцентів – 2

старших викладачів – 1

на заміщення вакантних з 28.12.2021 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; володіння державною мовою) по факультетах:

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Кафедра електромеханіки

доцентів – 1

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу

доцентів – 2

Хіміко-технологічний факультет

Кафедра технології електрохімічних виробництв

доцентів – 1

Приладобудівний факультет

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем

доцентів – 1

на заміщення вакантних з 01.01.2022 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; володіння державною мовою), старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; володіння державною мовою) по факультетах, інститутах:

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

доцентів – 4

Фізико-технічний інститут

Кафедра прикладної фізики

асистентів – 1

Фізико-математичний факультет

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки

доцентів – 3

старших викладачів – 1

Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь

доцентів – 1

Кафедра загальної фізики

доцентів – 1

Інститут телекомунікаційних систем

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем

доцентів – 5

Факультет біомедичної інженерії

Кафедра біомедичної інженерії

доцентів – 1

старших викладачів – 2

Кафедра технологій оздоровлення і спорту

старших викладачів – 13

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра економіки і підприємництва

доцентів – 5

Кафедра міжнародної економіки

доцентів – 2

Кафедра менеджменту підприємств

доцентів – 7

старших викладачів – 1

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

доцентів – 3

старших викладачів – 2

асистентів – 1

Факультет соціології і права

Кафедра інтелектуальної власності та приватного права

доцентів – 4

старших викладачів – 3

Кафедра історії

доцентів – 1

старших викладачів – 1

Приладобудівний факультет

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем

доцентів – 1

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

доцентів – 1

Факультет електроніки

Кафедра мікроелектроніки

доцентів – 1

Перелік документів, спосіб подання, порядок проведення конкурсного відбору зазначено у Порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) за посиланням

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Адреса: 03056, Київ-56, пр. Перемоги, 37, загальний відділ, к.163, тел.(044)204-82-82.

Університет житлом не забезпечує.