[до 13.04.2020] Оголошується конкурс на заміщення посад

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті "Київський політехнік". Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімната 243.

на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:

– кафедри електронних пристроїв та систем;

– кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем;

– кафедри конструювання машин;

– кафедри телекомунікацій

на заміщення вакантної з 02.04.2020 р. посади завідувача кафедри (д.н., проф.,

науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:

– кафедри промислового маркетингу

на заміщення вакантної з 01.07.2020 р. посади завідувача кафедри (д.н., проф.,

науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по  кафедрі:

– кафедри екології та технології рослинних полімерів

на заміщення вакантної з 07.04.2020 р. посади професора кафедри (д.н., проф.,

науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:

– кафедри інформаційно-телекомуніка­ційних мереж

на заміщення вакантної з 15.06.2020 р. посади професора кафедри (д.н., проф.,

науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по  кафедрі:

– кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування

на заміщення вакантної з 24.06.2020 р. посади професора кафедри (д.н., проф.,

науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по  кафедрі:

– кафедри прикладної фізики

на заміщення вакантних з 01.07.2020 р.  посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь,

вчене звання відповідно до профілю кафедри) по  кафедрах:

– кафедри  фізико-технічних засобів захисту інформації;

– кафедри приладобудування

на заміщення вакантних посад професорів кафедр (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по  кафедрах:

– кафедри авіа- та ракетобудування;

– кафедри промислового маркетингу;

– кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління;

– кафедри математичних методів системного аналізу

на заміщення вакантних посад доцентів (канд. наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (канд. наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів  по інститутах, факультетах, кафедрах:

Інститут аерокосмічних технологій

Кафедра авіа- та ракетобудування

        доцентів – 1

Інститут телекомунікаційних систем

Кафедра телекомунікацій

        старших викладачів – 1

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра теплотехніки та енергозбереження

        асистентів – 1

Фізико-математичний факультет

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

        доцентів – 1

Кафедра математичної фізики

        доцентів – 1

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра технічної кібернетики

        доцентів – 1

        старших викладачів – 1

Кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління

        доцентів – 2

        старших викладачів – 1

        асистентів – 1

Факультет соціології і права

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності

        старших викладачів – 1

Теплоенергетичний факультет

Кафедра автоматизації  теплоенергетичних процесів

        доцентів – 1

        асистентів – 1

Інститут прикладного системного аналізу

Кафедра математичних методів системного аналізу

        доцентів – 1

Факультет електроніки

Кафедра електронної інженерії

        доцентів – 1

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

        старших викладачів – 1

Факультет біомедичної інженерії

Кафедра спортивного вдосконалення

        старших викладачів – 3

Кафедра фізичного виховання

        старших викладачів – 10

        викладачів – 2

Хіміко-технологічний  факультет

Кафедра органічної хімії та технології орга­нічних речовин

        доцентів – 1

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра економіки і підприємництва

        старших викладачів  – 2

Кафедра математичного моделювання економічних систем

        доцентів – 1

Приладобудівний факультет

Кафедра приладобудування

        доцентів – 1

Кафедра приладів і систем орієнтації і навігації

        доцентів – 1

Факультет прикладної математики

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем

        асистентів – 1

Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем

        асистентів – 1

Інженерно-фізичний факультет

Кафедра фізики металів

        доцентів – 1

        старших викладачів – 1

Видавничо-поліграфічний інститут

Кафедра видавничої справи та редагування

        старших викладачів – 1

на заміщення вакантних з 01.06.2020 р. посад  доцентів (канд.наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри) по факультету, інституту, кафедрі:

Факультет соціології і права

Кафедра філософії

        доцентів – 1

Механіко-машинобудівний інститут

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки

        доцентів – 1

на заміщення вакантної з 01.07.2020 р. посади доцента (канд.наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри) по факультету, кафедрі:

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління

        доцентів – 1

 

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163; тел. 204-82-82. Університет житлом не забезпечує.