[до 13.03.2020] Оголошується конкурс на заміщення посад

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті "Київський політехнік". Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімната 243.

на заміщення вакантної з 02.04.2020 р. посади професора (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:

– кафедри оптичних та оптико-електронних приладів.

на заміщення вакантної з 06.04.2020 р.  посади професора (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:

– кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації.

на заміщення вакантної з 12.04.2020 р. посади професора кафедри (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по  кафедрі:

– кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем.

на заміщення вакантної з 24.04.2020 р. посади професора (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:

– кафедри приладів і систем неруйнівного контролю.

на заміщення вакантних з 11.05.2020 р. посад професорів кафедр (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:

– кафедри відновлюваних джерел енергії;

– кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв.

на заміщення вакантної з 14.05.2020 р. посади професора (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:

– кафедри математичних методів захисту інформації.

на заміщення вакантної з 04.06.2020 р. посади професора кафедри (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:

– кафедри прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки.

на заміщення вакантних посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:

– кафедри системного програмування і спе­ціалізованих комп'ютерних систем;

– кафедри прикладної математики;

– кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем;

– кафедри екології та технології рослинних полімерів.

на заміщення вакантних посад доцентів (канд.наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (канд.наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів по інститутах, факультетах, кафедрах:

Механіко-машинобудівний інститут

Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів

        доцентів – 1

Кафедра технології машинобудування

        старших викладачів – 1

Факультет біомедичної інженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

        старших викладачів – 1

Кафедра біомедичної інженерії

        доцентів – 1

Факультет прикладної математики

Кафедра прикладної математики

        старших викладачів – 2

Фізико-математичний факультет

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки

        асистентів – 1

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

        доцентів – 1

        старших викладачів – 1

        асистентів – 1

Приладобудівний факультет

Кафедра приладобудування

        асистентів – 1

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Кафедра автоматизації енергосистем

        старших викладачів – 1

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра електропостачання

        старших викладачів – 2

        доцентів – 2

Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами

        доцентів – 1

Факультет лінгвістики

Кафедра теорії, практики та перекладу анг­лійської мови

        доцентів – 1

        старших викладачів – 2

Хіміко-технологічний факультет

Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології

        старших викладачів – 1

Теплоенергетичний факультет

Кафедра теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій

        доцентів – 1

на заміщення вакантної з 31.05.2020 р. посади доцента (канд.наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри) по факультету, кафедрі:

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних по­лімерів

        доцентів – 1

 

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163; тел. 204-82-82. Університет житлом не забезпечує.