[до 29.05.2021] Оголошується конкурс на заміщення посад

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад.

на заміщення вакантної з 24.06.2021 р. посади завідувача кафедри (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років)
по кафедрі англійської мови гуманітарного спрямування №3;
на заміщення вакантної з 01.07.2021 р. посади завідувача кафедри (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років)
по кафедрі теорії, практики та перекладу англійської мови;
на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь та/або вчене звання від¬повідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років) по кафедрах:
– кафедри програмного забезпечення ком¬п'ютерних систем;
– кафедри економіки і підприємництва;
– кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови;
– кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології;
на заміщення вакантної з 25.06.2021 р. посади професора (вища освіта (магістр, спеці-аліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробіт¬ника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років)
по кафедрі теоретичної і промислової теплотехніки;
на заміщення вакантних з 01.07.2021 р. посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років) по кафедрах:
– кафедри смарт-технологій з'єднань та інженерії поверхні;
– кафедри теорії та практики управління;
– кафедри теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій;
– кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики;
– кафедри філософії (2 посади);
– кафедри технічних та програмних засобів автоматизації;
– кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (3 посади);
– кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови;
– кафедри інформаційно-вимірювальних технологій;
– кафедри прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки;
– кафедри систем керування літальними апаратами;
– кафедри авіа- та ракетобудування;
на заміщення вакантних з 01.09.2021 р. посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років) по кафедрах:
– кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем;
– кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури;
– кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей;
– кафедри електронних пристроїв та систем;
– кафедри інформаційно-вимірювальних технологій;
– кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів;
на заміщення вакантної з 15.05.2021 р. посади доцента (вища освіта (магістр, спеці¬аліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років) по факультету, кафедрі:
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
доцентів – 1
на заміщення вакантної з 01.06.2021 р. посади доцента (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого до¬слідника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років) по інституту, кафедрі:
Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона
Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
доцентів – 1
на заміщення вакантних з 01.07.2021 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеці¬аліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років), старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років), асистентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи), викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи) по інститутах, факультетах, кафедрах:
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
асистентів – 1
Кафедра органічної хімії та технології хімічних речовин
доцентів – 1
Кафедра технології електрохімічних виробництв
старших викладачів – 1
Фізико-математичний факультет
Кафедра диференціальних рівнянь
старших викладачів – 1
Кафедра загальної та теоретичної фізики
старших викладачів – 1
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
асистентів – 1
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра біобезпеки і здоров'я людини
асистентів – 3
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації.
асистентів – 5
Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
асистентів – 1
Факультет електроніки
Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем
асистентів – 1
Інститут телекомунікаційних систем
Кафедра телекомунікаційних систем
доцентів – 1
Кафедра телекомунікацій
асистентів – 1
Фізико-технічний інститут
Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації
асистентів – 1
Теплоенергетичний факультет
Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики
доцентів – 1
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
доцентів – 1
старших викладачів – 1
асистентів – 3
Приладобудівний факультет
Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів
старших викладачів – 1
Кафедра приладів і систем орієнтації і навігації
асистентів – 1
Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
асистентів – 1
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра математичного моделювання економічних систем
старших викладачів – 1
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра геоінженерії
доцентів – 1
Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона
Кафедра фізики металів
доцентів – 1
Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії
асистентів – 1
Факультет соціології і права
Кафедра теорії та практики управління
викладачів – 2
Видавничо-поліграфічний інститут
Кафедра графіки
доцентів – 2
старших викладачів – 1
на заміщення вакантних з 01.09.2021 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років), старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років), асистентів (вища освіта (ма-гістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи) по інститутах, факультетах, кафедрах:
Факультет соціології і права
Кафедра філософії
доцентів – 1
Кафедра історії
доцентів – 1
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Кафедра електромеханіки
доцентів – 1
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра фізичного виховання
старших викладачів – 5
викладачів – 7
Кафедра спортивного вдосконалення
викладачів – 5
Кафедра біомедичної кібернетики
старших викладачів – 1
Кафедра трансляційної медичної біоінженерії
старших викладачів – 1
Кафедра біобезпеки і здоров'я людини
старших викладачів – 1
Факультет лінгвістики
Кафедра теорії, практики та перекладу анг¬лійської мови
доцентів – 3
старших викладачів – 2
викладачів – 3
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
доцентів – 2
старших викладачів – 3
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
доцентів – 4
Кафедра англійської мови технічного спрямування №1
доцентів – 3
старших викладачів – 4
викладачів – 3
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2
доцентів – 5
старших викладачів – 1
викладачів – 1
Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
доцентів – 1
старших викладачів – 2
викладачів – 4
Кафедра української мови, літератури та культури
доцентів – 4
старших викладачів – 2
викладачів – 1
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки
старших викладачів – 1
Кафедра електропостачання
доцентів – 4
Кафедра геоінженерії
старших викладачів – 1
Кафедра теплотехніки та енергозбереження
доцентів – 2
Радіотехнічний факультет
Кафедра теоретичних основ радіотехніки
доцентів – 1
Факультет електроніки
Кафедра електронних пристроїв та систем
доцентів – 2
Кафедра мікроелектроніки
доцентів – 1
Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем
доцентів – 2
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
доцентів – 2
Кафедра електронної інженерії
доцентів – 1
Приладобудівний факультет
Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
доцентів – 1
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра технології машинобудування
доцентів – 1
Кафедра конструювання машин
доцентів – 1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163; тел. 204-82-82. Університет житлом не забезпечує.

З метою зниження ризиків поширення коронавірусної інфекції (COVID -19) та зручності комунікації пропонуємо з питань проходження конкурсу НПП, оголошеного в газеті «Київський політехнік» № 39 від 03.12.2020р., звертатися до Жураховської Людмили Володимирівни в робочі дні з 10.00 до 16.00