[до 05.06.2023] Оголошується конкурс на заміщення посад

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних з 01.07.2023 р. посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрах:

–  філософії факультету соціології і права;

– теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики;

– економічної кібернетики факультету менеджменту та маркетингу;

–  прикладної радіоелектроніки радіотехнічного факультету;

–  цифрових технологій в енергетиці навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики;

на заміщення вакантних з 01.09.2023 р. посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрах:

–  технології поліграфічного виробництва навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту;

–  обчислювальної техніки факультету інформатики та обчислювальної техніки;

–  радіоінженерії (2 посади) радіотехнічного факультету;

– відновлюваних джерел енергії факультету електроенерготехніки        та автоматики;

–  біобезпеки і здоров'я людини факультету біомедичної інженерії;

__________________________

УВАГА!  * Для кандидата наук або PhD обов'язковим є вчене звання професора

на заміщення вакантних з 01.07.2023 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою), асистентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою), викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою) по навчально-наукових інститутах, факультетах, кафедрах:

Факультет електроніки

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

асистентів – 1

Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики

Кафедра цифрових технологій в енергетиці

доцентів – 2

асистентів – 1

Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

асистентів – 2

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

Кафедра ливарного виробництва

доцентів – 1

асистентів – 2

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій

старших викладачів – 1

асистентів – 2

Навчально-науковий фізико-технічний інститут

Кафедра прикладної фізики

доцентів – 1

старших викладачів – 1

Факультет прикладної математики

Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем

асистентів – 1

Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій

Кафедра космічної інженерії

доцентів – 3          

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

асистентів – 1

Факультет лінгвістики

Кафедра української мови, літератури та культури

доцентів – 1

Факультет соціології і права

Кафедра філософії

доцентів – 3

викладачів – 5

Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу

Кафедра штучного інтелекту

асистентів  – 1

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра електропостачання

доцентів – 1

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Кафедра електромеханіки

доцентів – 1

на заміщення вакантних з 01.09.2023 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою), асистентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою), викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою) по навчально-наукових інститутах, факультетах, кафедрах:

Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут

Кафедра машин та агрегатів  поліграфічного виробництва

доцентів – 1

Кафедра графіки

доцентів – 1          

Кафедра видавничої справи та редагування

доцентів – 3

Кафедра репрографії

доцентів – 1

Факультет лінгвістики

Кафедра англійської мови технічного спрямування №2

старших викладачів – 1

викладачів – 2

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

викладачів – 1

Кафедра української мови, літератури та культури

доцентів – 4

старших викладачів – 2

викладачів – 1

Факультет соціології і права

Кафедра  соціології

доцентів – 1

Кафедра філософії

доцентів – 1

старших викладачів – 2

викладачів – 2

Кафедра теорії та практики управління

старших викладачів – 2

Кафедра інтелектуальної власності та приватного права

доцентів – 1

старших викладачів – 2

Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу

Кафедра математичних методів системного аналізу

доцентів – 1

старших викладачів – 1

Кафедра системного проектування

доцентів  – 1

Кафедра штучного інтелекту

доцентів  – 1

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки

доцентів – 1

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

доцентів – 1

старших викладачів – 1

Кафедра геоінженерії

доцентів – 2

Кафедра електропостачання

доцентів – 1

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та  програмної інженерії

доцентів – 1

Кафедра інформаційних систем та технологій

доцентів – 3

старших викладачів – 2

Кафедра обчислювальної техніки

доцентів – 2

Інженерно-хімічний  факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

доцентів – 2

Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування

старших викладачів – 1

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації

доцентів  – 2

Факультет електроніки

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

старших викладачів – 1

Кафедра електронної інженерії

доцентів – 2

Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем

доцентів – 1

Навчально-науковий фізико-технічний інститут

Кафедра прикладної фізики

доцентів – 1

старших викладачів – 1

Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

доцентів – 1          

Кафедра інформаційної безпеки

доцентів – 1

Приладобудівний факультет

Кафедра  інформаційно-вимірювальних технологій

старших викладачів – 1

Кафедра  виробництва приладів

асистентів  – 1

Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут

Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів

старших викладачів – 1

Кафедра технології виробництва літальних апаратів

доцентів – 2

Кафедра технології машинобудування

доцентів – 4

Кафедра конструювання машин

доцентів – 3

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра міжнародної економіки

доцентів – 4

Кафедра промислового маркетингу

доцентів – 2

Кафедра менеджменту підприємств

доцентів – 2

Кафедра економічної кібернетики

доцентів – 2

Факультет біомедичної інженерії

Кафедра технологій оздоровлення і спорту

доцентів – 1

старших викладачів – 10

Кафедра біобезпеки і здоров'я людини

доцентів – 1

Хіміко-технологічний факультет

Кафедра  органічної хімії та технології органічних виробництв

асистентів  – 1

Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів

доцентів – 1

асистентів  – 1

Кафедра  загальної на неорганічної хімії

доцентів – 1

старших викладачів  – 1

Кафедра  технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології

доцентів – 1

старших викладачів  – 1

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Кафедра відновлюваних джерел енергії

старших викладачів – 1

Кафедра теоретичної електротехніки

доцентів – 1

старших викладачів – 1

Фізико-математичний факультет

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

доцентів – 4

старших викладачів – 1

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки

старших викладачів – 2

Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь

доцентів – 5

старших викладачів – 1

Кафедра загальної фізики

доцентів – 1

старших викладачів – 1

Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів

доцентів – 2

старших викладачів – 1

Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики

Кафедра цифрових технологій в енергетиці

доцентів – 3

Кафедра теплової та альтернативної енергетики

доцентів – 3

Кафедра атомної енергетики

доцентів – 1

Кафедра автоматизації енергетичних процесів

доцентів – 1

Факультет прикладної математики

Кафедра прикладної математики

старших викладачів – 1

Кафедра  системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем

доцентів – 3

старших викладачів – 2

асистентів – 1

Кафедра  програмного забезпечення комп'ютерних систем

доцентів – 1

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

Кафедра зварювального виробництва

доцентів – 3

Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки

доцентів – 1

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій

доцентів – 1

Факультет біотехнології і біотехніки

Кафедра промислової біотехнології та біофармації

доцентів – 1

Радіотехнічний факультет

Кафедра радіоінженерії

старших викладачів – 2

Кафедра радіотехнічних систем

старших викладачів – 1

Кафедра прикладної радіоелектроніки

доцентів – 1

Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій

Кафедра систем керування літальними апаратами

доцентів – 2

Кафедра авіа- та ракетобудування

старших викладачів – 1

на заміщення вакантної з 30.10.2023 р. посади старшого викладача (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі промислового маркетингу факультету менеджменту та маркетингу;

на заміщення двох вакантних з 01.11.2023 р. посад старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі охорони праці, промислової та цивільної безпеки навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту;

на заміщення вакантної посади доцента (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною  мовою) по кафедрі технології виробництва літальних апаратів навчально-наукового механіко-машинобудівного інституту.

Перелік документів, порядок проведення конкурсного відбору зазначено у Порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), з яким можна ознайомитися за посиланням.

Претенденти на заміщення вакантних посад подають документи через загальний відділ університету (тел.: (044)204-82-82) особисто або надсилають поштою на адресу: 03056, Київ-56, проспект Берестейський (проспект Перемоги), 37, загальний відділ, кімн. 163.

Звертаємо вашу увагу, що на період дії правового режиму воєнного стану повний комплект документів можна надіслати на електронну пошту: kanc@kpi.ua у pdf форматі. Документи треба підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), у темі листа зазначити "на конкурс НПП".

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення. Університет житлом не забезпечує!

Київський політехнік № 13-14

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантної з 04.06.2023 р. посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки навчально-наукового інституту  матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона;

на заміщення вакантної з 14.06.2023 р. посади завідувача кафедри англійської мови технічного спрямування №2 факультету лінгвістики (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора наук відповідно до профілю кафедри, вчене звання; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; вільне володіння державною мовою);

на заміщення вакантних з 01.07.2023 р. посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по  кафедрах:

– математичних методів системного аналізу навчально-наукового інституту прикладного системного аналізу;

– математичного аналізу та теорії ймовірностей фізико-математичного факультету;

– систем керування літальними апаратами навчально-наукового інституту аерокосмічних технологій;

– геоінженерії навчально-наукового інституту енергозбереження таенергоменеджменту;

– технології електрохімічних виробництв хіміко-технологічного факультету;

– динаміки і міцності машин та опору матеріалів навчально-наукового механіко-машинобудівного інституту;

– інтелектуальної власності та приватного права факультету соціології і права;

– теорії та практики управління факультету соціології і права;

– зварювального виробництва навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона;

___________________

УВАГА! * Для кандидата наук або PhD обов'язковим є вчене звання професора

 

на заміщення вакантної з 01.05.2023 р. посади доцента (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою) по  кафедрі історії  факультету соціології і права;

на заміщення вакантної з 10.05.2023 р. посади асистента, (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою) по кафедрі системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем факультету прикладної математики;

на заміщення вакантної з 22.05.2023 р. посади доцента (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою) по  кафедрі прикладної математики  факультету прикладної математики;

на заміщення вакантних посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою) по  факультету, кафедрах:

Інженерно-хімічний  факультет

Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв

доцентів  – 1

Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування

доцентів – 1

на заміщення вакантних з 01.07.2023 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою), асистентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою), викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою) по навчально-наукових інститутах, факультетах, кафедрах:

Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу

Кафедра математичних методів системного аналізу

доцентів – 2

Кафедра системного проектування

доцентів  – 1,

старших викладачів – 2

Кафедра штучного інтелекту

доцентів  – 1

Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики

Кафедра автоматизації енергетичних процесів

доцентів  – 1

Кафедра теплової та альтернативної енергетики

доцентів  – 1

Навчально-науковий фізико-технічний інститут

Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

асистентів – 2

Кафедра інформаційної безпеки

старших викладачів – 1,

асистентів – 4

Кафедра математичних методів захисту інформації

доцентів  – 1

Хіміко- технологічний факультет

Кафедра фізичної хімії

доцентів – 2,

асистентів – 1

Кафедра хімічної технології кераміки та скла

доцентів  – 1

Кафедра технології електрохімічних виробництв

доцентів  – 1

Кафедра  органічної хімії і технології органічних речовин

доцентів – 1,

старших викладачів – 1

Факультет електроніки

Кафедра мікроелектроніки

асистентів – 1

Кафедра електронних пристроїв та систем

старших викладачів – 1

асистентів – 1

Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут

Кафедра видавничої справи та редагування

доцентів – 1,

асистентів – 1

Кафедра технології поліграфічного виробництва

доцентів – 2

Кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва

доцентів – 1

Кафедра графіки

викладачів – 2

Фізико-математичний факультет

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

доцентів – 1,

старших викладачів – 1

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

доцентів – 1,

старших викладачів – 1,

асистентів – 1

Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки

доцентів – 1,

старших викладачів – 1,

асистентів – 1

Інженерно- хімічний факультет

Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв

доцентів – 1,

старших викладачів – 2,

асистентів – 2

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

старших викладачів – 1

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації

доцентів  – 1,

старших викладачів – 1,

асистентів – 1

Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування

асистентів – 1

Факультет соціології і права

Кафедра психології та педагогіки

доцентів – 2

Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права

старших викладачів – 1

Кафедра інтелектуальної власності та приватного права

доцентів – 1,

старших викладачів – 1

Кафедра теорії та практики управління

доцентів – 1,

викладачів – 1

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем

доцентів – 4,

старших викладачів – 1

Кафедра телекомунікацій

асистентів – 2

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Кафедра автоматизації енергосистем

старших викладачів – 1

Кафедра відновлюваних джерел енергії

доцентів – 1,

асистентів – 4

Кафедра електричних мереж та систем

старших викладачів – 1,

асистентів – 1

Кафедра електромеханіки

старших викладачів – 1

Факультет біомедичної інженерії

Кафедра біомедичної кібернетики

асистентів – 1

Кафедра технологій оздоровлення і спорту

викладачів – 1

Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут

Кафедра технології виробництва літальних апаратів

асистентів – 1

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра менеджменту підприємств

асистентів – 1

Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій

Кафедра систем керування літальними апаратами

асистентів – 1

Кафедра авіа- та ракетобудування

асистентів – 1

Факультет біотехнології і біотехніки

Кафедра промислової біотехнології та біофармації

доцентів – 2,

старших викладачів – 1

Радіотехнічний факультет

Кафедра радіотехнічних систем

асистентів – 1

Кафедра прикладної радіоелектроніки

доцентів – 2,

старших викладачів – 1

Факультет лінгвістики

Кафедра англійської мови технічного спрямування №2

викладачів – 1

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

викладачів – 3

Кафедра англійської мови технічного спрямування №1

доцентів – 1

Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови

доцентів – 1

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

доцентів – 1

 

Перелік документів, порядок проведення конкурсного відбору зазначено у Порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), з яким можна ознайомитися за посиланням.

Претенденти на заміщення вакантних посад подають документи через загальний відділ університету (тел.: (044)204-82-82) особисто або надсилають поштою на адресу: 03056, Київ-56, проспект Берестейський (проспект Перемоги), 37, загальний відділ, кімн. 163.

Звертаємо вашу увагу, що на період дії правового режиму воєнного стану повний комплект документів можна надіслати на електронну пошту: kanc@kpi.ua у pdf форматі. Документи треба підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), у темі листа зазначити "на конкурс НПП".

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення. Університет житлом не забезпечує!