Ви є тут

[до 14.03.2019] Оголошується конкурс на заміщення посадНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті "Київський політехнік". Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімната 243.

№ 5 за 14.02.2019

на заміщення посад деканів факультетів
(науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю факультету)
– інженерно-хімічного факультету;
– факультету інформатики та обчислю¬ва¬льної техніки;
на заміщення вакантної з 05.06.2019 р. посади декана факультету
(науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю факультету)
– приладобудівного факультету;
вакантної посади завідувача кафедри
(д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри)
– кафедри динаміки та міцності машин і опору матеріалів;
на заміщення вакантних посад професорів
(д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– кафедри прикладної математики;
– кафедри систем керування літальними апаратами;
– кафедри системного програмування і спе¬ціалізованих комп'ютерних систем;
на заміщення вакантної з 05.04.2019 р. посади професора
(д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі
– кафедри відновлюваних джерел енергії;
на заміщення вакантної з 06.04.2019 р. посади професора (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі
– кафедри екобіотехнології і біотехніки;
на заміщення вакантних з 11.05.2019 р. посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– кафедри інженерної екології;
– кафедри загальної та теоретичної фізики;
на заміщення вакантних посад доцентів
(канд.наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри),
старших викладачів (канд.наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри),
асистентів, викладачів по інститутах, факультетах, кафедрах:
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
старших викладачів – 2
асистентів – 1
Приладобудівний факультет
Кафедра виробництва приладів
доцентів – 2
старших викладачів – 1
Кафедра приладів і систем орієнтації і навігації
доцентів – 3
Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем
старших викладачів – 1
Інститут телекомунікаційних систем
Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж
доцентів – 1
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Кафедра відновлюваних джерел енергії
доцентів – 2
Факультет соціології і права
Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності
старших викладачів – 1
Факультет прикладної математики
Кафедра прикладної математики
доцентів – 1
Кафедра системного програмування і спе¬ціалізованих комп'ютерних систем
асистентів – 1
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра автоматизації управління електро¬технічними комлексами
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Кафедра електропостачання
асистентів – 1
Факультет біотехнології і біотехніки
Кафедра екобіотехнології та біоенергетики
доцентів – 1
Кафедра промислової біотехнології
асистентів – 1
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра фізичної хімії
доцентів – 1
Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів
старших викладачів – 1
Фізико-технічний інститут
Кафедра інформаційної безпеки
старших викладачів – 1
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра економіки і підприємництва
доцентів – 1
Факультет електроніки
Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації
доцентів – 1
старших викладачів – 1
на заміщення вакантної з 09.06.2019 р. посади доцента по факультету, кафедрі:
Факультет соціології і права
Кафедра теорії та практики управління
доцентів – 1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163; тел. 406-82-82. Університет житлом не забезпечує.

№ 2 за 24.01.2019

на заміщення вакантних посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:

– соціології;
– автоматизації електромеханічних систем та електроприводу;
– автоматизації теплоенергетичних процесів;
– фізики енергетичних систем;
– хімічного, полімерного і силікатного машинобудування;
– інформаційно-телекомунікаційних мереж.
на заміщення вакантної з 29.03.2019 р. посади професора (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– філософії
на заміщення вакантних посад доцентів (канд. наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (канд. наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів, викладачів по інститутах, факультетах, кафедрах:
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
доцентів – 1
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра технології електрохімічних виробництв
доцентів – 1
Кафедра хімічної технології кераміки та скла
асистентів – 1
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
доцентів – 1
Інститут енергозбереження
та енергоменеджменту
Кафедра інженерної екології
доцентів – 1
асистентів – 1
Приладобудівний факультет
Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем
асистентів – 1
на заміщення вакантної з 23.03.2019 р. посади асистента по факультету, кафедрі:
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра менеджменту
асистентів – 1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163; тел. 406-82-82. Університет житлом не забезпечує.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій