[до 15.11.2020] Оголошується конкурс на заміщення посад

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад.

на заміщення вакантної з 07.11.2020 р. посади професора кафедри (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
- кафедри хімічної технології кераміки та скла;
на заміщення вакантних посад професорів кафедри (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
- кафедри загальної та теоретичної фізики;
- кафедри приладів і систем неруйнівного контролю;
- кафедри математичних методів системного аналізу;
- кафедри видавничої справи та редагування;
- кафедри економіки та підприємництва(2 посади);
- кафедри теоретичних основ радіотехніки;
- кафедри радіоприймання та оброблення сигналів;
- кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
(7 посад);
- кафедри математичного моделювання економічних систем;
- кафедри господарського та адміністративного права;
- кафедри технології поліграфічного виробництва;
- кафедри графіки;
- кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв;
- кафедри автоматики та управління в технічних системах;
- кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій;
- кафедри технічної кібернетики;
- кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління;
- кафедри загальної та експериментальної фізики;
- кафедри геоінженерії;
- кафедри менеджменту
- кафедри мікроелектроніки(2 посади);
- кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу;
- кафедри інформаційно- вимірювальних технологій;
- кафедри оптичних та оптико- електронних приладів;
- кафедри виробництва приладів;
- кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії;
- кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем;

на заміщення вакантних посад доцентів (канд.наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (канд.наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів, викладачів по інститутах, факультетах, кафедрах:
Фізико-математичний факультет
Кафедра математичної фізики
доцентів-5
старших викладачів-1
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла
старших викладачів-1
Кафедра диференціальних рівнянь
асистентів-1
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
доцентів-5
старших викладачів-4
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
доцентів-1
старших викладачів-3
асистентів-1

Факультет соціології і права
Кафедра господарського та адміністративного права
доцентів-1
Кафедра історії
доцентів-1
Кафедра соціології
доцентів-1
Кафедра філософії
доцентів-4
старших викладачів-1
викладачів-4
Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності
старших викладачів-1
Кафедра публічного права
старших викладачів-1
Фізико-технічний інститут
Кафедра математичних методів захисту інформації
доцентів-1
асистентів-1
Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації
доцентів-1
Кафедра інформаційної безпеки
доцентів-1
Кафедра фізики енергетичних систем
доцентів-1
Факультет електроніки
Кафедра мікроелектроніки
доцентів-3
Кафедра електронних пристроїв та систем
доцентів-3
старших викладачів-2
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
доцентів-2
старших викладачів-1
Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем
доцентів-1
асистентів-1
Факультет біотехнології і біотехніки
Кафедра біотехніки та інженерії
доцентів-1
Кафедра біоінформатики
асистентів-1
Теплоенергетичний факультет
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
доцентів-5
старших викладачів -4
Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій
доцентів-3
старших викладачів-2
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем
доцентів-4
старших викладачів-1
Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки
доцентів-1
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами
доцентів-1
Кафедра теплотехніки та енергозбереження
доцентів-2
Кафедра електропостачання
доцентів-2
асистентів-1
Кафедра геоінженерії
доцентів-1
Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки
доцентів-5
Приладобудівний факультет
Кафедра приладобудування
доцентів-2
Кафедра виробництва приладів
доцентів-2
асистентів-1
Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю
доцентів-1
Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів
доцентів-1
старших викладачів-1
Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
старших викладачів-1
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
доцентів-3
старших викладачів-1
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
доцентів-3
старших викладачів-3
Кафедра конструювання машин
доцентів-3
старших викладачів-2
Кафедра технології виробництва літальних апаратів
доцентів-1
старших викладачів-2
Кафедра технології машинобудування
доцентів-1
старших викладачів-1

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра технічної кібернетики
доцентів-1
Кафедра обчислювальної техніки
доцентів-2
старших викладачів-1
Кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління
доцентів-1
Факультет прикладної математики
Кафедра прикладної математики
доцентів-1
Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
доцентів-2
старших викладачів-3
Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем
доцентів-1
старших викладачів-1
асистентів-1
Видавничо-поліграфічний інститут
Кафедра видавничої справи та редагування
старших викладачів-1
Кафедра технології поліграфічного виробництва
старших викладачів-1
Кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва
старших викладачів-1
Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона
Кафедра зварювального виробництва
доцентів-1
старших викладачів-1
асистентів-1
Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
доцентів-2
старших викладачів-1
Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії
доцентів-2
старших викладачів-1
Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів
доцентів-1
Кафедра металознавства та термічної обробки
доцентів-1
Інститут аерокосмічних технологій
Кафедра систем керування літальними апаратами
доцентів-3
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра біобезпеки і здоров'я людини
старших викладачів-2

Кафедра спортивного вдосконалення
старших викладачів-8
викладачів-2
Кафедра фізичного виховання
старших викладачів-7
Кафедра біомедичної інженерії
доцентів-2
старших викладачів-3
Кафедра біомедичної кібернетики
доцентів-1
старших викладачів-1
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра хімічної технології кераміки та скла
доцентів-2
Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
доцентів-1
старших викладачів-1
Кафедра загальної та неорганічної хімії
доцентів-1
старших викладачів-1
Кафедра технології електрохімічних виробництв
доцентів-1
Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
старших викладачів-4
Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
доцентів-1
асистентів-1
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра екології та технології рослинних полімерів
доцентів -4
Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв
доцентів -1
старших викладачів-1
Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
доцентів-2
Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації
старших викладачів-2

Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра економіки та підприємництва
доцентів-4
Кафедра менеджменту
доцентів-5
старших викладачів-1
Кафедра математичного моделювання економічних систем
доцентів-2
Кафедра теоретичної та прикладної економіки
доцентів -1
старших викладачів-1
Кафедра промислового маркетингу
доцентів -1
Інститут телекомунікаційних систем
Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж
доцентів -2
асистентів-1
Кафедра телекомунікаційних систем
доцентів-2
старших викладачів-1
Радіотехнічний факультет
Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів
старших викладачів-1
асистентів-2
Кафедра радіоконструювання і виробництва радіоапаратури
доцентів-1
асистентів-1
Кафедра теоретичних основ радіотехніки
доцентів-1
старших викладачів-1
асистентів-1
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
старших викладачів-1
Кафедра електричних мереж і систем
доцентів-1
асистентів-1
Кафедра електромеханіки
доцентів-1
старших викладачів-3
Кафедра відновлюваних джерел енергії
старших викладачів-1
асистентів-1
Кафедра автоматизації енергосистем
старших викладачів-2
асистентів-1
Кафедра теоретичної електротехніки
доцентів-3
старших викладачів-3
Факультет лінгвістики
Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
доцентів-4
старших викладачів-5
викладачів-4
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2
доцентів-2
старших викладачів-6
викладачів-7
Кафедра англійської мови технічного спрямування №1
доцентів-2
старших викладачів-2
викладачів-3
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
доцентів-3
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
старших викладачів-2
Кафедра української мови, літератури та культури
старших викладачів-1
на заміщення вакантної з 15.11.2020 р. посади асистента по факультету, кафедрі:
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра біобезпеки і здоров'я людини
асистентів-1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ к.163 , т.204-82-82

Університет житлом не забезпечує.

З метою зниження ризиків поширення коронавірусної інфекції (COVID -19) та зручності комунікації пропонуємо з питань проходження конкурсу НПП, оголошеного в газеті «Київський політехнік» № 32 від 15.10.2020р., звертатися до Жураховської Людмили Володимирівни в робочі дні з 10.00 до 16.00

за телефонами:

моб.050-442-68-82
роб.204-93-98

або на електронні адреси:

l.zhur[at]kpi.ua
l.zhur[at]ukr.net