[до 24.03.2023] Оголошується конкурс на заміщення посад

на заміщення вакантної з 15.05.2023 р. посади директора Навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю навчально-наукового інституту, вільне володіння державною мовою);

на заміщення вакантної посади директора Навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю навчально-наукового інституту, вільне володіння державною мовою);

 на заміщення вакантних посад деканів (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю факультету, вільне володіння державною мовою):

– факультету лінгвістики;

– факультету біомедичної інженерії;

– факультету інформатики та обчислювальної техніки;

– факультету соціології і права;

на заміщення вакантних посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрах:

– високотемпературних матеріалів та порошкової металургії Навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона;

– біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології факультету біотехнологі і біотехніки;

– телекомунікацій Навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем;

на заміщення вакантної з 02.04.2023 р. посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі екології та технології  рослинних полімерів  інженерно-хімічного факультету;

на заміщення вакантної з 03.04.2023 р. посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі хімічного, полімерного і силікатного машинобудування інженерно-хімічного факультету;

на заміщення вакантної з 16.04.2023 р. посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі системного проектування Навчально-наукового інституту прикладного системного аналізу;

на заміщення вакантної з 14.05.2023 р. посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі економіки і підприємництва факультету  менеджменту та маркетингу;

на заміщення вакантних з 01.07.2023 р. посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі економічної кібернетики факультету  менеджменту та маркетингу (2 посади);

УВАГА! * Для кандидата наук або PhD обов'язковим є вчене звання професора

на заміщення вакантних з 01.04.2023 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою) по факультетах, кафедрах:

Хіміко-технологічний факультет

Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів

доцентів – 1

Інженерно-хімічний  факультет

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації

доцентів – 1

на заміщення вакантної з 25.04.2023 р. посади доцента (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою) по  кафедрі теоретичної електротехніки факультету  електроенерготехніки та автоматики;

на заміщення вакантної з 27.04.2023 р. посади доцента (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою) по  кафедрі  математичної фізики та диференціальних рівнянь фізико-математичного факультету;

на заміщення вакантних з 01.05.2023 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою) по  факультетах, кафедрах:

Факультет  біомедичної інженерії

Кафедра біомедичної кібернетики

доцентів – 1

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра міжнародної економіки

доцентів – 1

на заміщення вакантних з 01.07.2023 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), старших викладачів(вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою), асистентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою) по навчально-наукових інститутах, факультетах, кафедрах:

Інженерно-хімічний  факультет

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації

асистентів  – 1

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу

асистентів – 1

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

старших викладачів – 1,

асистентів – 2

Кафедра  інформатики та програмної інженерії

доцентів – 2,

асистентів – 1

Кафедра обчислювальної техніки

старших викладачів – 1

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем

Кафедра телекомунікацій

старших викладачів – 2

Факультет  біомедичної інженерії

Кафедра біобезпеки і здоров'я  людини

доцентів – 1,

старших викладачів – 1

Кафедра біомедичної інженерії

доцентів – 1

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

асистентів – 1

Кафедра технологій оздоровлення і спорту

доцентів – 2

Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут

Кафедра конструювання машин

доцентів – 1,

старших викладачів – 1

Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів

доцентів – 1,

асистентів – 1

Фізико-математичний факультет

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки

старших викладачів – 1

Кафедра загальної фізики

старших викладачів – 1,

асистентів – 1

Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики

Кафедра автоматизації енергетичних процесів

асистентів – 1

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра економічної кібернетики

доцентів – 1,

асистентів – 1

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра геоінженерії

асистентів – 1

Факультет лінгвістики

Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови

доцентів – 1

на заміщення вакантної з 24.07.2023 р. посади доцента (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі загальної фізики фізико-математичного  факультету;

на заміщення вакантної з 30.07.2023 р. посади старшого викладача (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою) по  кафедрі економіки і підприємництва  факультету менеджменту та маркетингу.

Перелік документів, порядок проведення конкурсного відбору зазначено у Порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), з яким можна ознайомитися за посиланням.

Претенденти на заміщення вакантних посад подають документи через загальний відділ університету (тел.: (044)204-82-82) особисто або надсилають поштою на адресу: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163.

Звертаємо вашу увагу, що на період дії правового режиму воєнного стану повний комплект документів можна надіслати на електронну пошту: kanc@kpi.ua у pdf форматі. Документи треба підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), у темі листа зазначити "на конкурс НПП".

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення. Університет житлом не забезпечує!