[до 10.06.2022] Оголошується конкурс на заміщення посад

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрах:

– менеджменту підприємств факультету менеджменту та маркетингу;    

– радіотехнічних систем радіотехнічного факультету;

– нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки фізико-математичного факультету;

– виробництва приладів приладобудівного факультету.

на заміщення вакантних з 01.07.2022 р. посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрах:

– менеджменту підприємств факультету менеджменту та  маркетингу;

– міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу;

– автоматизації та систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету;

– електронних пристроїв та систем (2 посади) факультету електроніки;

– математичного аналізу та теорії ймовірностей фізико-математичного факультету;

– інформаційної безпеки навчально-наукового фізико-технічного інституту;

– репрографії навчально-наукового видавничо-полі­графічного інституту;

– інформатики та програмної інженерії факультету інформатики та обчислювальної техніки;

– філософії факультету соціології і права;

– біобезпеки і здоров'я людини факультету біомедичної інженерії;

– технічних та програмних засобів автоматизації інженерно-хімічного  факультету;

– ливарного виробництва навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона.

на заміщення вакантної з 01.09.2022 р. посади професора(вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі  автоматизації та систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету.   

___________________

* Для кандидата наук або PhD обов'язковим є вчене звання професора

на заміщення вакантних з 01.07.2022 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD*) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою)старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою)асистентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою), викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою) по навчально-наукових інститутах, факультетах, кафедрах:

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та  програмної інженерії

старших викладачів – 2

Кафедра обчислювальної техніки

асистентів – 3

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра теплотехніки та енергозбереження

асистентів – 1

Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу

Кафедра математичних методів системного аналізу

старших викладачів – 1

Факультет електроніки

Кафедра електронних пристроїв та систем

асистентів – 1

Кафедра мікроелектроніки

старших викладачів – 1

асистентів – 1

Кафедра електронної інженерії

асистентів – 1

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

старших викладачів – 1

Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем

асистентів – 1

Фізико-математичний факультет

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

доцентів – 1

асистентів – 1

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Кафедра електричних мереж та систем

старших викладачів – 1

асистентів – 1

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу

доцентів – 2

Кафедра відновлюваних джерел енергії

асистентів – 1

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

асистентів – 1

Навчально-науковий фізико-технічний інститут

Кафедра інформаційної безпеки

доцентів – 2

асистентів – 2

Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут

Кафедра репрографії

доцентів – 1

Кафедра технології поліграфічного виробництва

доцентів – 3

Факультет соціології і права

Кафедра психології і педагогіки

доцентів – 1

Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права        

доцентів – 2

старших викладачів – 3

викладачів – 3

Кафедра філософії

доцентів – 1

старших викладачів – 1

викладачів – 2

Кафедра соціології

викладачів – 1

Факультет біомедичної інженерії

Кафедра технологій оздоровлення і спорту

доцентів – 1

Кафедра біобезбеки і здоров'я людини

старших викладачів – 1

асистентів – 4

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

доцентів – 2

Факультет прикладної математики

Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем

старших викладачів – 1

Кафедра прикладної математики

старших викладачів – 1

Приладобудівний факультет

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

доцентів  – 1

старших викладачів  – 1

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю

асистентів  – 1

Кафедра виробництва приладів

доцентів  – 1

асистентів  – 1

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем

Кафедра телекомунікацій

доцентів  – 2

Кафедра інформаційно-комунікаційних систем

доцентів  – 1

Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут

Кафедра технології виробництва літальних апаратів

асистентів  – 1

Теплоенергетичний факультет

Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики

доцентів  – 1         

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

Кафедра ливарного виробництва

доцентів – 1

асистентів – 1

Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки

старших викладачів – 3

Факультет лінгвістики

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови

викладачів – 2

Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови

старших викладачів  – 1

Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1

викладачів – 2

Кафедра англійської мови технічного спрямування № 2

викладачів – 1

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

доцентів – 1

викладачів – 2

Перелік документів, спосіб подання, порядок проведення конкурсного відбору зазначено у Порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) за посиланнямhttps://osvita.kpi.ua/competition .

Претенденти на заміщення вакантних посад подають документи через Загальний відділ Університету (тел.: 204-82-82) особисто або надсилають поштою на адресу: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ кімн.163.

Звертаємо вашу увагу, що на період дії правового режиму воєнного стану повний комплект документів можна надіслати на електронну пошту kanc@kpi.ua у pdf форматі, у темі листа зазначити «на конкурс НПП».

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Університет житлом не забезпечує!

УВАГА!            

Термін подання документів на конкурс, оголошений 28.01.2022р. (газета "КП" №3-4), продовжено до 18.05.2022 р.