Ви є тут

[до 11.11.2018] Оголошується конкурс на заміщення посадНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті "Київський політехнік". Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімната 243.

№ 28 за 11.10.2018

на заміщення вакантної посади завідувача кафедри (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри)
– кафедри автоматики та управління в технічних системах;
на заміщення вакантної з 06.12.2018 р. посади завідувача кафедри (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри)
– кафедри інженерної екології;
на заміщення вакантної з 07.12.2018 р. посади професора (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри):
– кафедри промислової біотехнології;
на заміщення вакантної з 11.12.2018 р. посади професора (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри):
– кафедри телекомунікацій;
на заміщення вакантних посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри):
– кафедри радіоприймання та оброблення сигналів;
– кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління;
– кафедри системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем (2 посади);
– кафедри технології машинобудування.
на заміщення вакантних посад доцентів (кандидат наук, доцент, науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (канд.наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів, викладачів по інститутах, факультетах, кафедрах:
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
доцентів – 1
старших викладачів – 4
Кафедра інтегрованих технологій машинобудування
доцентів – 1
Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
старших викладачів – 1
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
доцентів – 1
Факультет соціології і права
Кафедра історії
доцентів – 1
Кафедра публічного права
доцентів – 3
Фізико-математичний факультет
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
доцентів – 2
асистентів – 1
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла
доцентів – 1
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Теплоенергетичний факультет
Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Інститут телекомунікаційних систем
Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж
доцентів – 1
Радіотехнічний факультет
Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем
доцентів – 1
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра технічної кібернетики
доцентів – 1
старших викладачів – 2
Факультет прикладної математики
Кафедра прикладної математики
доцентів – 1
Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем
доцентів – 1
Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Кафедра автоматизації енергосистем
асистентів – 1
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра біомедичної кібернетики
доцентів – 2
на заміщення вакантних з 15.11.2018 р. посад асистентів по факультету, кафедрах:
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки
асистентів – 1
Кафедра технічної кібернетики
асистентів – 1
на заміщення вакантної з 21.11.2018 р. посади старшого викладача по факультету, кафедрі:
Фізико-математичний факультет
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
старших викладачів – 1
на заміщення вакантної з 26.12.2018 р. посади доцента по факультету, кафедрі:
Факультет електроніки
Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації
доцентів – 1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163; тел. 204-82-82. Університет житлом не забезпечує.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій