[до 18.03.2021] Оголошується конкурс на заміщення посад

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад.

на заміщення вакантних посад деканів факультетів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю факультету; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років):
– факультету соціології і права;
– хіміко-технологічного факультету;
на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років) по кафедрах:
– кафедри органічної хімії та технології органічних речовин;
– кафедри технології поліграфічного виробництва;
– кафедри графіки;
– кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів;
– кафедри філософії;
– кафедри геоінженерії;
– кафедри біомедичної інженерії;
– кафедри математичних методів системного аналізу;
– кафедри смарт-технологій з'єднань та інженерії поверхні;
– кафедри космічної інженерії;
на заміщення вакантної з 01.05.2021р. посади завідувача кафедри (вища освіта (магістр, спеціаліст);науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років) по кафедрі:
– кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки;
на заміщення вакантних посад професорів кафедр (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років) по кафедрах:
– кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв;
– кафедри радіотехнічних пристроїв та систем;
– кафедри економіки і підприємництва;
– кафедри технічної кібернетики;
– кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови;
– кафедри біоінформатики;
на заміщення вакантної з 19.02.2021р. посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відпо¬відно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років) по кафедрі:
– кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології;
на заміщення вакантної з 01.07.2021р. посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років) по кафедрі:
– кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами;
на заміщення вакантних посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років), старших викладачів (вища освіта (магістр, спе¬ціаліст, як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років), асистентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи), викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи) по інститутах, факультетах, кафедрах:
Фізико-математичний факультет
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла
доцентів – 1
асистентів – 1
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
доцентів – 2
Кафедра технології машинобудування
доцентів – 1
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра технічної кібернетики
доцентів – 2
Приладобудівний факультет
Кафедра виробництва приладів
асистентів – 1
Кафедра приладобудування
асистентів – 1
Факультет електроніки
Кафедра електронної інженерії
доцентів – 3
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра хімічної технології кераміки та скла
доцентів – 1
Факультет біотехнології і біотехніки
Кафедра біоінформатики
доцентів – 1
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра електропостачання
доцентів – 1
Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв
доцентів – 1
Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона
Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів
старших викладачів – 1
Факультет соціології і права
Кафедра соціології
старших викладачів – 1
викладачів – 2
Кафедра публічного права
доцентів – 1
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра промислового маркетингу
старших викладачів – 1
Радіотехнічний факультет
Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем
асистентів – 1
на заміщення вакантних з 30.06.2021р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спе¬ціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років) по факультету, кафедрі:
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра промислового маркетингу
доцентів – 2
Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163; тел. 204-82-82. Університет житлом не забезпечує.

[до 28.02.2021] Оголошується конкурс на заміщення посад

на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років) по кафедрах:
– кафедри інформаційно-вимірювальних технологій;
– кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії;
– кафедри біотехніки та інженерії;
– кафедри відновлюваних джерел енергії;
– кафедри атомних електричних станцій та інженерної теплофізики;
– кафедри зварювального виробництва;
на заміщення вакантної з 14.02.2021 р. посади завідувача кафедри (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри;
стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років) по кафедрі:
– кафедри історії;
на заміщення вакантної з 26.02.2021 р. посади завідувача кафедри (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри;
стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років) по кафедрі:
– кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури;
на заміщення вакантних посад професорів кафедр (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує;
стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років) по кафедрах:
– кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління;
– кафедри атомних електричних станцій та інженерної теплофізики;
– кафедри телекомунікаційних систем;
на заміщення вакантної з 06.06.2021 р. посади професора кафедри (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років) по кафедрі:
– кафедри біоінформатики;
на заміщення вакантних посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує;
стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років), старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст, як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент,
які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років), асистентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи) по інститутах, факультетах, кафедрах:
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки
доцентів -1
асистентів -1
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
асистентів – 1
Факультет біотехнології і біотехніки
Кафедра екобіотехнології та біоенергетики
асистентів – 1
Теплоенергетичний факультет
Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики
доцентів – 2
Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона
Кафедра смарт-технологій з'єднань та інженерії поверхні
старших викладачів – 1
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
асистентів – 1
Радіотехнічний факультет
Кафедра теоретичних основ радіотехніки
старших викладачів – 1
Фізико-технічний інститут
Кафедра фізики енергетичних систем
доцентів – 1
на заміщення вакантної з 01.04.2021 р. посади викладача (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи) по факультету, кафедрі:
Факультет соціології і права
Кафедра філософії
викладачів – 1
на заміщення вакантної з 31.05.2021 р. посади доцента (науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років) по факультету, кафедрі:
Факультет біотехнології і біотехніки
Кафедра біоінформатики
доцентів – 1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163; тел. 204-82-82. Університет житлом не забезпечує.

З метою зниження ризиків поширення коронавірусної інфекції (COVID -19) та зручності комунікації пропонуємо з питань проходження конкурсу НПП, оголошеного в газеті «Київський політехнік» № 39 від 03.12.2020р., звертатися до Жураховської Людмили Володимирівни в робочі дні з 10.00 до 16.00