15 січня 2024 року Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс:

на заміщення вакантної посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі видавничої справи та редагування навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту .

на заміщення вакантної з 01.03.2024 р. посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі  охорони праці, промислової та цивільної безпеки навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту.

     на заміщення вакантної з 30.03.2024 р. посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електроприводу факультету електроенерготехніки та автоматики

     на заміщення вакантних з 01.04.2024 р. посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрам:

- соціології факультету соціології і права;

- філософії факультету соціології і права;

- хімічного, полімерного і силікатного машинобудування інженерно-хімічного факультету.

на заміщення вакантної з 08.04.2024 р. посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології факультету біотехнології і біотехніки.

         на заміщення вакантних з 24.04.2024 р. посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрам:

- систем керування літальними апаратами навчально-наукового інституту аерокосмічних технологій;

 - прикладної математики факультету прикладної математики;

- системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем. факультету прикладної математики;

* Для кандидата наук або PhD обов'язковим є вчене звання професора

на заміщення вакантних посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою), асистентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою) по навчально-наукових інститутах, факультетах, кафедрах:

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Кафедра електричних мереж та систем

доцентів-1

старших викладачів-1

Кафедра автоматизації енергосистем

асистентів-1

Факультет соціології і права

Кафедра теорії та практики управління

доцентів-1

Хіміко-технологічний факультет

Кафедра технології електрохімічних виробництв

доцентів-1                  

Кафедра  технології  неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології

доцентів-1

старших викладачів-2

Факультет прикладної математики

Кафедра прикладної математики

доцентів-1

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем

старших викладачів-1

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем

Кафедра електронних комунікацій та Інтернету Речей

доцентів-1

Приладобудівний факультет

Кафедра  комп'ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів

доцентів-1

Радіотехнічний факультет

Кафедра  радіоінженерії

доцентів-1

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

Кафедра зварювального виробництва

доцентів-1

                                 Фізико-математичний факультет

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

доцентів-1

на заміщення двох вакантних з 02.02.2024 р.  посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), по  кафедрі відновлювальних джерел енергії факультету електроенерготехніки та автоматики

на заміщення вакантної з 01.03.2024 р. посади старшого викладача (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою), по кафедрі автоматизації енергетичних процесів навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики.

на заміщення вакантних з 01.04.2024 р.  посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), по факультетах, кафедрах:

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Кафедра електромеханіки

доцентів -1

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування

доцентів -1

на заміщення вакантної з 28.04.2024 р.  посади доцента (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), по  кафедрі фізичної хімії хіміко-технологічного факультету

 

Перелік документів, порядок проведення конкурсного відбору зазначено у Порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), з яким можна ознайомитися за посиланням.

Претенденти на заміщення вакантних посад подають документи через Загальний відділ Університету (тел.: 204-82-82) особисто або надсилають поштою на адресу: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ кімн.163.

Звертаємо вашу увагу, що на період дії правового режиму воєнного стану повний комплект документів можна надіслати на електронну пошту kanc@kpi.ua у pdf форматі. Документи треба підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), у темі листа зазначити «на конкурс НПП».

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Університет житлом не забезпечує!