Ви є тут

[до 28.12.2019] Оголошується конкурс на заміщення посадНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті "Київський політехнік". Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімната 243.

на заміщення посади директора інституту (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю інституту)
– Інститут аерокосмічних технологій;
на заміщення вакантної з 03.02.2020 р. посади декана факультету (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю факультету)
– факультет соціології і права;
на заміщення вакантних посад професорів (д. н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– кафедри репрографії,
– кафедри телекомунікацій;
на заміщення вакантних з 02.03.2020 р. посад професорів (д. н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки,
– кафедри інформаційної безпеки,
– кафедри акустики та акустоелектроніки;
на заміщення вакантних з 05.03.2020 р. посад професорів (д. н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– кафедри теплотехніки та енергозбереження,
– кафедри електромеханіки;
на заміщення вакантних посад доцентів (канд. наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (канд. наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів по інститутах, факультетах, кафедрах:
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра технології машинобудування
старших викладачів – 1
Факультет біотехнології і біотехніки
Кафедра промислової біотехнології
доцентів – 1
Факультет соціології і права
Кафедра філософії
доцентів – 2
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра екології та технології рослинних по¬лімерів
доцентів – 2
Інститут аерокосмічних технологій
Кафедра авіа- та ракетобудування
старших викладачів – 1
Приладобудівний факультет
Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем
доцентів – 1
Факультет електроенерго¬техніки та автоматики
Кафедра відновлюваних джерел енергії
доцентів – 2
Факультет лінгвістики
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2
старших викладачів – 1
на заміщення вакантної з 08.01.2020 р. посади викладача по факультету, кафедрі:
Факультет лінгвістики
Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
викладачів – 1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163; тел. 204-82-82. Університет житлом не забезпечує.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій