Для ефективного вдосконалення технологічного обладнання проводять математичне моделювання роботи апаратів, використовуючи достовірні дані про фізико-хімічні властивості рідин і газів. Тож необхідно знайти точні і дешеві методи визначення цих властивостей, зокрема – в'язкості ньютонівських рідин. У хімічній, нафтопереробній, харчовій, теплоенергетичній, будівельній та інших галузях промисловості для вимірювання в'язкості рідких середовищ застосовуються віскозиметри.

Стандартні капілярні віскозиметри характеризуються досить складними конструкціями і потребують чимало часу на проведення замірів в'язкості. Тому магістранту Вадиму Ковалю, члену студентського наукового гуртка кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ, порекомендували створити віскозиметр простішої конструкції. За результатами досліджень, виконаних під керівництвом доцента І.А.Андреєва, він запропонував прилад дійсно спрощеної конструкції з полегшенням замірів.

Науковою роботою Вадим зацікавився з перших курсів навчання. Помітних успіхів йому вдалося досягти під керівництвом завідувача кафедри проф. Я.М.Корнієнка. Однією з особливостей роботи Ярослава Микитовича є залучення здобувачів вищої освіти до виконання творчих завдань за тематикою спецкурсів, які він викладає. За результатами патентного огляду студентам необхідно визначити напрями розвитку того чи іншого технологічного процесу, запропонувати вдосконалення апарата, у якому здійснюється цей процес, та виконати математичне обґрунтування запропонованого вдосконалення.

Результати наукової роботи В.Коваля оприлюднено на 11 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях та в трьох патентах України на корисну модель. За успішне навчання та наукові здобутки магістранта удостоєно стипендії Верховної Ради України.

Крім роботи на кафедрі, Вадим займається авіамоделюванням та конструкторською діяльністю. На його думку, вивчення існуючої конструкторської документації та процес вирішення інженерної задачі добре вдосконалюють і дисциплінують мислення. А ще юнак любить подорожувати, читати, спілкуватися з друзями.

Вадим Коваль упевнений, що навчання в КПІ дає змогу знайти своє покликання, зрозуміти, чим у подальшому хочеш займатися. Завдяки ІХФ, а саме кафедрі МАХНВ, він досягає своєї мети – стати кваліфікованим фахівцем у галузі хімічного машинобудування.

А.Степанюк, доцент каф. МАХНВ