Завершилась науково-дослідна робота "Розробка моделі оптимального функціонування енергетичних хабів в інтелектуальних системах енергопостачання України" (під керівництвом к.т.н. О.С.Ярмолюк, відповідальний виконавець – В.П.Опришко), виконана за грантом Президента України за конкурсним проектом (Ф75/223-2018) Державного фонду фундаментальних досліджень.

Мета роботи полягала в аналізі процесу створення, розвитку та функціонування енергетичних хабів як складових елементів інтелектуальних систем енергопостачання відповідно до положень концепції Smart Grid. Результати роботи сприяють підвищенню безпеки, надійності й економічності процесу комплексного забезпечення споживачів енергоресурсами. У перспективі отримані результати будуть корисні при вирішенні широкого кола різноманітних завдань, пов'язаних з оптимізацією структур та режимів роботи мікросистем та енергетичних хабів, визначенні найбільш ефективних умов комплексного використання відновлюваних джерел енергії та їх паралельної роботи з енергосистемами у процесі лібералізації ринку електроенергії.

У проекті на підставі реалізованого аналізу продемонстровано, яким чином реструктуризація виробництва електричної та теплової енергії на основі децентралізованої її генерації та акумулювання з активним залученням відновлюваних ресурсів та активних споживачів у формі мікросистем та енергетичних хабів дозволить кардинально підвищити ефективність використання енергоресурсів.

У результаті проведених досліджень розроблено методику та алгоритми оптимального управління потоками електричної та теплової енергії для енергетичного хабу типового житлового комплексу. На основі запропонованого методу сформульовано та вирішено завдання оптимізації загальної вартості енергоресурсів при одночасному врахуванні споживчих уподобань з точки зору бажаного часу експлуатації електричного обладнання.

Інф. ІЕЕ