Ви є тут

Науковці ВПІ – лауреати премії Президента України


Зліва направо Тетяна Клименко, Надія Талімонова, Катерина Золотухіна

Чимало студентів-випускників Київської політехніки обирають шлях  у науку, втілюють свої дослідження у життя. Кращі наукові роботи, серії робіт єдиної тематики, відкриття та винаходи окремих авторів і колективів отримують державну підтримку у вигляді премій та грантів. Приємно, що серед нагороджених незмінно присутні і представники нашого університету.

Премії Президента України для молодих учених, започаткованої для підтримки талановитої молоді, яка здійснює перспективні наукові дослідження в галузі природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук, за 2017 рік удостоєні молоді науковці Видавничо-поліграфічного інституту кандидати технічних наук: Тетяна Євгенівна Клименко, Надія Леонідівна Талімонова та Катерина Ігорівна Золотухіна за роботу "Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції".

Усі вони у стінах ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського пройшли шлях зростання від студентів до аспірантів та  кандидатів технічних наук під науковим керівництвом професорів Тетяни Юріївни Киричок і Олени Михайлівни Величко. Трирічна робота над кандидатськими дисертаціями була надзвичайно продуктивною. Їхня наукова праця високо поцінована фахівцями галузі – науковцями та виробничниками.

Технологічні процеси поліграфічного виробництва вкрай різноманітні. Розроблення технологічного забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції з урахуванням її структурних характеристик та встановлення закономірностей взаємовпливу параметрів технологічного середовища друкарського контакту і методів їх стабілізації при друкуванні мінімальними шарами фарби для унормування кольоровідтворення зображень є надзвичайно актуальним науковим завданням, над яким і працювали молоді науковці. Проведена ними науково-дослідна робота комплексно вирішує питання забезпечення якості захищеної продукції на етапі офсетного друку з урахуванням взаємного зв'язку між структурними та колірними характеристиками задруковуваних матеріалів і фарб, технологічними режимами та параметрами оригіналу.

Молоді науковці обґрунтували механізм формування оптичних характеристик відбитка, отриманого офсетним друком на папері з водяними знаками, виявили та класифікували фактори впливу на явище перебивання фарби на зворот, вдосконалили технологічний процес друкування і закріплення відбитків на підставі науково обґрунтованих параметрів технологічного середовища друкарського контакту.

Ними розроблено і впроваджено:

  • математичну модель структури поверхні незадрукованого та задрукованого банкнотного паперу і математичну модель, яка визначає вплив параметрів на стабільність кольоровідтворення за умови мінімізації товщини фарбових шарів на задруковуваних матеріалах;
  • технологічні інструкції процесу стабілізації кольоровідтворення за параметрами друкування корегованим технологічним середовищем на задруковуваних поверхнях;
  • програмне забезпечення для визначення параметрів структури поверхні паперу для визначення фрактальної розмірності та амплітудного коефіцієнта поверхні незадрукованого та задрукованого паперу.

Ознака роботи – комплексний підхід до вирішення важливих проблем стабілізації й унормування технологічно-якісних показників продукції, а також зниження ризиків упливу негативних факторів. За результатами дослідження автори опублікували 67 робіт (з них 18 наукових статей у фахових вітчизняних та закордонних виданнях, отримали 6 патентів України). Їхня наукова робота є значним здобутком поліграфічної галузі.

Щиро вітаємо молодих учених ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. Бажаємо Тетяні Клименко, Надії Талімоновій, Катерині Золотухіній успіхів, подальших творчих здобутків та нових відкриттів.  

Інф. ВПІ

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій