Виконавче агентство Європейського Союзу з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури оголосило результати першого конкурсу 2015 року програми «Еразмус+» за напрямом KA2 «Розвиток потенціалу вищої освіти» (https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/eplus-cbhe-selection-…).

Програма «Еразмус+» – це програма ЄС на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту. Саме завдяки цій програмі, вищі навчальні заклади України мають можливість створювати партнерства з вузами держав-членів ЄС та інших країн, запроваджувати міжнародний обмін студентами та викладачами, модернізувати навчальні програми.

Із розглянутих 515 проектних пропозицій затвердили для подальшого фінансування у 2016-2018 роках 140 проектів. 10 з них реалізуватимуться за участі українських організацій.

Еразмус+НТУУ «КПІ» на цей конкурс подавав 15 заявок, з них підтримано 3, Тобто участь у трьох з десяти проектів, які виконуватимуться за участю українських фахівців, братиме Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут». Це найкращий результат серед українських ВНЗ.

Отже київські політехніки працюватимуть у проектах:

  • «Розвиток мережевої інфраструктури для підтримки молодіжного інноваційного підприємництва в фаблаб платформах» (561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP-Development of a network infrastructure for youth innovation entrepreneurship support on fablab platforms)
    (базовий підрозділ – ІПСА);
  • «Розвиток ступеневої освіти за напрямом очищення води» (561755-EPP-1-2015-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP-Harmonising water related graduate education) (базовий підрозділ – ХТФ);
  • «Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем» (561592-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP- Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems)
    (базовий підрозділ – ФІОТ).

Вітаємо колективи Інституту прикладного системного аналiзу, факультету інформатики та обчислюваної техніки та хіміко-технологічного факультету з відмінним результатом!

Наступні конкурси програми «Еразмус+» буде оголошено в жовтні/листопаді 2015 року www.erasmusplus.org.ua.

Відділ міжнародних проектів ДМС

Дата події